Na základě podnětu oddělení kontroly ODOP ÚMČ, Policie ČR a Městské policie vede řízení a připravuje podklady pro rozhodnutí ve správních řízeních za porušení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Projednává přestupky ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v souvislosti s nepovoleným užíváním pozemních komunikací k jiným účelům než pro které jsou určeny a pro nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání.

Na základě podnětu České kanceláře pojistitelů, Policie ČR a Městské policie hl. m. Prahy vede řízení a připravuje rozhodnutí ve správních řízení za porušení zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

Projednává přestupky:

  • v případě provozování vozidla na poz. komunikaci bez pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
  • při provozu vozidla na pozemní komunikaci nepředloží řidič na požádání příslušníku Policie ČR zelenou kartu nebo doklad o hraničním pojištění

Projednává přestupky a vede správní řízení podle zákona č. 250/2016. Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákona č.  13/1997 Sb. a zákona č. 168/1999 Sb.

Vyřizuje:

Brychová Lucie, Bc.
tel. č.: 221 097 476, e-mail: lucie.brychova@praha1.cz
4. patro, č.dv. 415