Jak a kde si zažádat o výpisy z CZECH POINTU

Přílohy:

 • vymezení základních pojmů – PDF
 • datové schránky a doručování z pohledu fyz. a práv. osob – PDF

Související ŽS:

Základní informace

Vyřizuje:

 • Oddělení služeb a informací
 • Informační kancelář, Vodičkova 18, Praha 1

Kontakt:

Potřebujete:

Žadatel udává jednoznačné identifikátory pro získání výstupů, a to

Katastr nemovitostí – Katastrální území a číslo listu vlastnictví

Obchodní rejstřík – Identifikační číslo

Registr živnostenského podnikání – Identifikační číslo

Výpis z rejstříku trestů – platný občanský průkaz nebo cestovní pas.  

Výpis z rejstříku trestů právnické osoby – identifikační číslo

Centrální registr řidičů (výpis bodového hodnocení osoby) – platný občanský průkaz, cestovní pas nebo identifikační doklad cizince. Pokud za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), je třeba předložit úředně ověřenou plnou moc v českém jazyce a platný doklad totožnosti zmocněnce.

Informační systém o veřejnýh zakázkách (seznam kvalifikovaných dodavatelů) – identifikační číslo organizace

Informační systém odpadového hospodářství (registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH) –

a) platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Cizincům může být vydán výpis pouze v případě,že mají povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt v naší republice – mají přiděleno rodné číslo.

b) identifikační číslo organizace

Insolvenční rejstřík   ( Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků).

a) identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace)

b) osobní údaje (konkrétní osoba)

Správní a místní poplatky:

U výpisů:

 •  z katastru nemovitostí České republiky
 •  ze živnostenského rejstříku
 •  z obchodního rejstříku
 •  z bodového hodnocení řidiče
 •  z insolvenčního rejstříku, atd.

Správní poplatky

Výpisy z informačního systému veřejné správy: 1. strana 100,- Kč, každá další započatá strana 50,- Kč

Výpis z rejstříku trestů: 100,- Kč

Autorizovaná konverze dokumentů: 30,- Kč za každou započatou stranu

Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce: 200,- Kč

Sepsání veřejné listiny o identifikaci: 200,- Kč

Rozšířené informace

Kde žádat?

 • Odbor občansko správních agend Úřadu městské části  Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Vyřizuje:

 • Oddělení služeb a informací
 • Informační kancelář, Vodičkova 18, Praha 1

Kontakt:

Postup:

 • Před tím než půjdete na CZECH POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení  do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává podle zákona č. 269/2007 Sb., o informačních systémech veřejné správy veřejnou listinou.

Potřebujete:

 Žadatel udává jednoznačné identifikátory pro získání výstupů, a to

Katastr nemovitostí – Katastrální území a číslo listu vlastnictví

Obchodní rejstřík – Identifikační číslo

Registr živnostenského podnikání – Identifikační číslo

Výpis z rejstříku trestů – platný občanský průkaz nebo cestovní pas.  U cizích státních příslušníků lze vydat výpis z Rejstříku trestů, mají-li přidělené rodné číslo.

Centrální registr řidičů (výpis bodového hodnocení osoby) – platný občanský průkaz, cestovní pas nebo identifikační doklad cizince. Pokud za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), je třeba předložit úředně ověřenou plnou moc v českém jazyce a platný doklad totožnosti zmocněnce.

Informační systém o veřejnýh zakázkách (seznam kvalifikovaných dodavatelů) – identifikační číslo organizace

Informační systém odpadového hospodářství (registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH) –

a) platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Cizincům může být vydán výpis pouze v případě,že mají povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt v naší republice – mají přiděleno rodné číslo.

b) identifikační číslo organizace

Insolvenční rejstřík   ( Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků).

a) identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace)

b) osobní údaje (konkrétní osoba)

Lhůta k vyřízení:

 • Na počkání.

Odvolávací orgán:

 • Ministerstvo vnitra České republiky

Správní a místní poplatky:

U výpisů:

 •  z katastru nemovitostí České republiky
 •  ze živnostenského rejstříku
 •  z obchodního rejstříku
 •  z bodového hodnocení řidiče
 •  z insolvenčního rejstříku, atd.

V souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 3, písmeno d) je stanoven správní poplatek 100,- Kč za první stránku výstupu, za každou další i započatou stránku výstupu 50,- Kč.

U všech dalších typů výpisů je správní poplatek ve výši 100,-Kč. U konverze dokumentů je správní poplatek 30,-Kč za stránku.

Datové schránky – bez poplatku

Konverze dokumetů – 30,-Kč za každou stranu