Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

CZECH POINT - Ověřené výpisy

Jak a kde si zažádat o výpisy z CZECH POINTU

Vyřizuje:

Oddělení služeb a informací

Informační kancelář, Vodičkova 681/18, Praha 1

Kontakt:

Ondřej Hála, tel. 221 097 358,       e-mail       ondrej.hala@praha1.cz

PhDr. Monika Raimanová, tel. 221 097 647 e-mail     monika.raimanova@praha1.cz

Potřebujete:

 

Žadatel udává jednoznačné identifikátory pro získání výstupů, a to

Katastr nemovitostí – Katastrální území a číslo listu vlastnictví

Obchodní rejstřík – Identifikační číslo

Registr živnostenského podnikání – Identifikační číslo

Výpis z rejstříku trestů – platný občanský průkaz nebo cestovní pas.  U cizích státních příslušníků lze vydat výpis z Rejstříku trestů, mají-li přidělené rodné číslo.

Centrální registr řidičů (výpis bodového hodnocení osoby) - platný občanský průkaz, cestovní pas nebo identifikační doklad cizince. Pokud za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), je třeba předložit úředně ověřenou plnou moc v českém jazyce a platný doklad totožnosti zmocněnce.

Informační systém o veřejnýh zakázkách (seznam kvalifikovaných dodavatelů) - identifikační číslo organizace

Informační systém odpadového hospodářství (registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH) -

a) platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Cizincům může být vydán výpis pouze v případě,že mají povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt v naší republice - mají přiděleno rodné číslo.

b) identifikační číslo organizace

Insolvenční rejstřík   ( Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků ).

a) identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace)

b) osobní údaje (konkrétní osoba)

 

Správní a místní poplatky:

U výpisů:

  •  z katastru nemovitostí České republiky
  •  ze živnostenského rejstříku
  •  z obchodního rejstříku
  •  z bodového hodnocení řidiče
  •  z insolvenčního rejstříku, atd.

V souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 3, písmeno d) je stanoven správní poplatek 100,- Kč za první stránku výstupu, za každou další i započatou stránku výstupu 50,- Kč.

U všech dalších typů výpisů je správní poplatek ve výši 100,-Kč. U konverze dokumentů je správní poplatek 30,-Kč za stránku.

Datové schránky - bez poplatku

Konverze dokumetů - 30,-Kč za každou stranu