Městská část se bude řídit platným rozhodnutím zastupitelstva Prahy 1 z roku 2022. To v dané době vzneslo požadavek na zakotvení náměstí v metropolitním plánu jako nezastavitelné plochy. Na nejbližší zasedání zastupitelstva předloží gesční radní materiál vyjadřující se k projektu s odkazem na usnesení z roku 2022.

Společnost R2G, stojící za investicí do rekonstrukce hotelu Intercontinental a původním návrhem stavby Brand Store na náměstí Miloše Formana, navrhla změnu původního plánu stavby a ke změněnému projektu navrhla memorandum, které by chtěla uzavřít s hlavním městem a městskou částí. Městská část Praha 1 doposud neobdržela znění Memoranda o rozvoji území v projektu Staroměstská brána.

Starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská uvedla: „Uzavření memoranda je pro mě nová informace, doposud jsem ho nedostala ani k náhledu. Na jednání rady hlavního města, kde se dnes memorandum projednávalo, jsem neobdržela oficiální pozvánku. V tuto chvíli nevidím důvod k hysterii, která je kolem náměstí Miloše Formana vyvolávána. V roce 2022 se naše zastupitelstvo k věci jasně postavilo a od té doby jiné usnesení týkající se projektu nepřijalo. Tedy rozhodnutí zastupitelstva proti zastavění plochy platí. Celá záležitost bude dále diskutována v příslušných orgánech městské části.“

Zastupitelstvo městské části Praha 1 plán zastavění náměstí diskutovalo již v roce 2018, kdy se usneslo, že v územním plánu může být plocha určena pro obytnou jednopodlažní budovu, která využije prvky zeleně. V roce 2020 zastupitelstvo své rozhodnutí upravilo vyjádřením, že požaduje nezastavitelnost části plochy. Následoval požadavek na nezastavitelnost plochy, na kterém se zastupitelstvo shodlo v roce 2022.

Memorandum by po dnešním schválení Radou hlavního města Prahy mělo být předáno i městské části. Úřad Prahy 1 nechá materiál projít standardním procesem, již zítra – tedy 20. února – bude znění memoranda diskutovat komise pro územní rozvoj Prahy 1.

Gesční radní Karel Grabein Procházka dodává: „Na nejbližší zasedání zastupitelstva Prahy 1 předložím materiál k aktuální podobě projektu a k tomuto novému memorandu, které si dnes odsouhlasila Rada MHMP. Cílem je, aby se zastupitelé mohli vyjádřit i k aktuální podobě projektu.”

Je třeba zdůraznit důležitost spolupráce všech stran za účelem dosažení řešení, které bude přínosem jak pro obyvatele Prahy 1, tak pro návštěvníky hlavního města.