25.11.2014 Soubory hlasování 1. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 11252014_06.txt Úvod a Program jednání
bod č. 1 bez hlasování Slib členů Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 2 11252014_07.txt 11252014_08.txt 11252014_09.txt 11252014_10.txt 11252014_11.txt Volba předsedy a členů Mandátového a volebního výboru
bod č. 3 11252014_12.txt 11252014_13.txt 11252014_14.txt 11252014_15.txt 11252014_16.txt 11252014_17.txt Volba předsedy a členů Návrhového výboru
bod č. 4 11252014_18.txt Stanovení počtu členů Rady MČ Praha 1, zástupců starosty a dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 5 11252014_19.txt Volba starosty MČ Praha 1
bod č. 6 11252014_20.txt 11252014_21.txt Volba zástupců starosty Městské části Praha 1
bod č. 7 11252014_22.txt 11252014_23.txt 11252014_24.txt 11252014_26.txt 11252014_27.txt Volba ostatních členů Rady MČ Praha 1
bod č. 8 11252014_28.txt 11252014_29.txt 11252014_30.txt 11252014_32.txt Zřízení výborů Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 9 11252014_33.txt 11252014_34.txt 11252014_35.txt 11252014_36.txt 11252014_37.txt 11252014_39.txt Volba předsedů výborů Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 10 11252014_38.txt Rozhodnutí o uvolnění členů Zastupitelstva MČ Praha 1