13.10.2015 Soubory hlasování 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 10132015_01.txt 10132015_02.txt Úvod a Program jednání
bod č. 1 10132015_03.txt 10132015_04.txt Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 2 10132015_05.txt Odpis pohledávek z ekonomické činnosti 9/2015
bod č. 3 10132015_06.txt Zrušení usnesení č. UZ15_0051 ze dne 10.03.2015
bod č. 4 10132015_09.txt Zpráva o vývoji dopravních opatření na území Prahy 1
bod č. 5 10132015_07.txt 10132015_08.txt Dotazy a interpelace
bod č. 6 10132015_10.txt Rozdělení nemovité věci – vlastnického práva k domu č. p. 757 a k pozemku parc. č. 857 se stavbou budovy č. p. 757, na adrese Haštalská 21, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 7 10132015_11.txt Koupě id. podílů na pozemku parc. č. 92, k. ú. Malá Strana, Praha 1, jehož součástí je dům čp. 23, k. ú. Malá Strana, Tomášská 10, Praha 1 – oprava písařské chyby
bod č. 8 10132015_12.txt Prodej bytové jednotky č. 189/10 na adrese Pštrossova 16, k. ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněných nájemcům – I. nabídka
bod č. 9 10132015_13.txt Prodej bytů č. 923/6 v objektu č.p. 923 Opletalova 10 a č. 1759/7 v objektu č. p. 1759 Jindřišská 8, vše k.ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům – I. nabídky
bod č. 10 10132015_14.txt Oprava písařské chyby v usnesení č. UZ15_0156 ze dne 8.9.2015