17.09.2019Soubory hlasování8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 009172019_01.txtÚvod a Program jednání
bod č. 109172019_02.txt 09172019_03.txtVolba přísedícího k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 2PřerušenoNávrh nového znění Pravidel pro udělování čestného občanství Městské části Praha 1 a Ceny Prahy 1
bod č. 309172019_04.txtDary občanům za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1 a v komisích RMČ P1
bod č. 409172019_05.txtOdpis pohledávek z ekonomické činnosti 09/2019
bod č. 509172019_06.txtProjednání výsledku hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2019
bod č. 609172019_07.txtDodatek č. 2 ke Zřizovací listině Nemocnice Na Františku
bod č. 709172019_08.txtNávrh na ukončení soudního sporu vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. 23C313/2010 – soudním smírem
bod č. 809172019_09.txtRevokace „Memoranda o vzájemné podpoře a spolupráci při řešení problematiky lodní dopravy a používání pyrotechnických výrobků v prostoru řečiště Vltavy, protékající územím MČ Praha 1“ a projednání nového společného memoranda s MČ Praha 5 a hl. m. Praha o nesouhlasu s plavební komorou
bod č. 9bez hlasováníDotazy a interpelace
bod č. 1009172019_10.txtZrušení prodeje bytové jednotky č. 850/1 stojícím na pozemku parc. č. 962/1, k. ú. Staré Město, U Milosrdných 8, Praha 1, mimo „Zásady pro prodej bytů jejich oprávněnému nájemci“
bod č. 1109172019_11.txtProdej části spol. prostor v domě č. p. 1527, na pozemku parc. č. 1995, Navrátilova 14, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 1209172019_12.txtProdloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OPS/OTMS)
bod č. 1309172019_13.txtNeudržitelný stav odkládání koloběžek společnosti Lime na chodnících nebo v místech parkovacích stání pro rezidenty v centru Prahy – aneb kdo z tohoto milionového businessu má prospěch
bod č. 1409172019_14.txtProcedurální hlasování o prodloužení zasedání ZMČ P1 po 21:00 hod., až do vyčerpání všech bodů Programu
bod č. 1409172019_15.txtProcedurální hlasování o návrhu pana Burgra na ukončení diskuse k bodu
bod č. 1409172019_16.txtNebytový prostor v domě Valentinská 56/11 – prodejna suvenýrů