24.06.2015 Soubory hlasování 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 24062015_01.txt 24062015_02.txt 24062015_03.txt 24062015_04.txt 24062015_05.txt 24062015_06.txt Úvod a Program jednání
bod č. 1 24062015_07.txt 24062015_08.txt 24062015_09.txt 24062015_10.txt Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 2 24062015_11.txt 24062015_12.txt Změna rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2015
bod č. 3 24062015_13.txt Správa domů Na Poříčí 1933/36 a 1934/38 dle Smlouvy o správě, údržbě a opravách nemovitostí ze dne 26.01.1996 – novace smlouvy
bod č. 4 24062015_14.txt 24062015_15.txt Návrh – Plán restrukturalizace Nemocnice Na Františku – úsporná opatření zřizovatele
bod č. 5 24062015_16.txt Dotazy a interpelace
bod č. 6 24062015_18.txt Žádost o změnu prohlášení vlastníka v domě č. p. 926, parc. č. 17, Opletalova 16, k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 7 24062015_19.txt Změna usnesení UZ13_0540 ze dne 19.11.2013 – Prodej bytu č. 923/7 v objektu č.p. 923 Opletalova 10, k.ú. Nové Město, Praha 1, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – I. nabídky
bod č. 8 24062015_20.txt Změna usnesení UZ09_0397 ze dne 15.9.2009, Zařazení bytové jednotky do privatizace a prodej bytové jednotky č. 349/8 na adrese Na Perštýně 15, k. ú. Staré Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka
bod č. 9 24062015_21.txt Prodej bytových jednotek č. 864/12 a č. 864/25 na adrese č.p. 864, Bílkova 13,15, k. ú. Staré Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka
bod č. 10 24062015_22.txt Prodej bytové jednotky č. 357/4 na adrese č.p. 357, Vlašská 10, k. ú. Malá Strana, Praha 1 v souladu s Novými Zásadami prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům dle UZ15_0093 ze dne 22.4.2015 – I. Nabídka
bod č. 11 24062015_23.txt Prodej bytové jednotky č. 1341/2 v objektu č.p. 1341 Růžová 11, k.ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – II. nabídka
bod č. 12 24062015_24.txt Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek Uhelný trh čp. 424/3, Praha 1
bod č. 13 24062015_25.txt 24062015_26.txt Vyhlášení IV. Výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů
bod č. 14 24062015_27.txt Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 158, Opatovická 20, k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 15 24062015_28.txt Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 16 24062015_29.txt Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků Široká 20, Praha 1
bod č. 17 24062015_30.txt Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 160, parc. č. 158, Úvoz 24, k. ú. Hradčany, Praha 1
bod č. 18 24062015_31.txt Žádost o uzavření dohody o splátkách – bytová jednotka č. 719/19 v domě č. p. 719 v k. ú. Staré Město, Dlouhá 44, Praha 1
bod č. 19 24062015_32.txt 24062015_33.txt 24062015_34.txt Zklidnění dopravy v Praze 1 po otevření tunelu Blanka
bod č. 20 24062015_35.txt Odůvodnění veřejné zakázky Komplexní provoz a podpora ICT ÚMČ Praha 1 ve smyslu ustanovení § 156 odst. 1. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
bod č. 21 24062015_36.txt Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 18/36 na pozemku parc. č. 549, jehož součástí je podíl o velikosti id. 18/36 domu čp. 545, Železná 5/Kamzíkova 3, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 22 24062015_37.txt Pronájem domu na adrese U Sovových mlýnů 7, čp. 501, k. ú. Malá Strana, Praha 1, tzv. Werichova vila formou výběrového řízení – schválení textu smlouvy
bod č. 23 24062015_38.txt Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu V Jirchářích 14 čp. 152 Praha 1
bod č. 24 24062015_39.txt Záměr prodeje id. 1/2 pozemku parc. č. 802, jehož součástí dům čp. 919, V Kolkovně 4, vše v k. ú. Staré Město, obec Praha
bod č. 25 24062015_40.txt Převod budovy č. p. 2099, Mikulandská 5a, Praha 1 na pozemku parc. č. 845/2, k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 26 24062015_41.txt Žádost o změnu prohlášení vlastníka v domě č. p. 926, parc. č. 17, Opletalova 16, k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 27 24062015_42.txt Převod budovy č. p. 2099, Mikulandská 5a, Praha 1 na pozemku parc. č. 845/2, k. ú. Nové Město, Praha 1