22.05.2019Soubory hlasování6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
05222019_01.txt 05222019_02.txtÚvod a Program jednání
bod č. 105222019_03.txtStatut Výboru pro kultivaci a oživení památkové rezervace
bod č. 205222019_04.txtPřidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2019 – sociální oblast a B. Oblast protidrogové problematiky pro rok 2019
bod č. 305222019_05.txt 05222019_06.txt 05222019_07.txtPřidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2019“
bod č. 405222019_08.txtČlenství MČ Praha 1 v Národní síti Zdravých měst České republiky, z.s.p.o.
bod č. 505222019_09.txtUzavření dohody o splátkách na dlužnou částku za nájem nebytového prostoru v 1. nadzemním a 1. podzemním podlaží domu čp. 1035, k. ú. Staré Město, Karolíny Světlé 17, Praha 1
bod č. 6bez hlasováníDotazy a interpelace
bod č. 705222019_10.txtOdnětí pozemku parc. č. 127 v k. ú. Nové město, Praha 1 (Jindřišská)
bod č. 805222019_11.txtZpráva Kontrolního výboru o dělení zakázek
bod č. 905222019_12.txt 05222019_13.txtInformace Kontrolního výboru o vyhodnocení aktuální situace – pronájem nebytového prostoru v 1. NP a 1. PP domu č. p. 618, k. ú. Staré Město, Dlouhá 14
bod č. 1005222019_14.txtProdej části pozemku parc. č. 705/1, k. ú. Hradčany s novým označením parc. č. 705/3 v k. ú. Hradčany
05222019_15.txtProcedurální hlasování o prodloužení jednání i po 21:00 hod. do vyčerpání Programu
bod č. 1105222019_16.txt 05222019_17.txtInformace o průběhu jednání s hlavním městem Prahou o zajištění provozu Nemocnice Na Františku
bod č. 1205222019_18.txt 05222019_19.txtInformace o průběhu vyřizování žádosti o prodloužení doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 119, k. ú. Staré Město, Pařížská 14, Praha 1
bod č. 1305222019_20.txtProdej bytové jednotky č. 961/4 v domě č. p. 961, na pozemku parc. č. 141/1, Jeruzalémská 5, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1