10.03.2015 Soubory hlasování 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 03102015_01.txt 03102015_02.txt Úvod a Pořad jednání
bod č. 1 03102015_03.txt 03102015_04.txt Volba člena Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku
bod č. 2 03102015_05.txt 03102015_06.txt 03102015_07.txt 03102015_08.txt 03102015_09.txt 03102015_10.txt Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 3 03102015_11.txt Zrušení usnesení ZMČ P1 č. UZ08_0300 ze dne 18.11.2008
bod č. 4 03102015_12.txt 03102015_13.txt 03102015_14.txt 03102015_15.txt 03102015_16.txt 03102015_17.txt Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2015 a rozpočtový výhled MČ Praha 1 na roky 2016 až 2020
bod č. 5 bez hlasování Dotazy a interpelace
bod č. 6 03102015_18.txt Neúčelové a účelové příspěvky na rok 2015 navazující na hospodářský výsledek hlavní činnosti příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 1 v roce 2014
bod č. 7 03102015_19.txt Odpis pohledávek z ekonomické činnosti 2/2015
bod č. 8 03102015_20.txt Žádost o uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 700, k. ú. Nové Město, Vodičkova 32
bod č. 9 03102015_21.txt Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 18, Valdštejnské náměstí 5, k. ú. Malá Strana, Praha 1
bod č. 10 03102015_22.txt 03102015_23.txt Správa domů Na Poříčí 1933/36 a 1934/38 dle Smlouvy o správě, údržbě a opravách nemovitostí ze dne 26.1.1996 – komplexní právní a ekonomická analýza
bod č. 11 03102015_24.txt Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví ve věci pozemku parc. č. 90, k. ú. Josefov, obec Praha, jehož součástí je dům čp. 11, k. ú. Josefov, obec Praha, ul. Elišky Krásnohorské 4, Praha 1
bod č. 12 03102015_25.txt Soudní smír s Ing. Petrem Nebeským ve věci 30C 115/2012 vedené před Obvodním soudem pro Prahu 1
bod č. 13 03102015_26.txt Rozdělení nemovité věci – vlastnického práva k domu č. p. 1759 a k pozemku parc. č. 45/1 se stavbou budovy č. p. 1759, na adrese Jindřišská 8, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 14 03102015_27.txt Změna usnesení UZ14_0665, Záměr prodeje bytové jednotky č. 1229/3, k.ú. Nové Město, č.p. 1229, U nemocenské pojišťovny 4, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – II. nabídka
bod č. 15 03102015_28.txt Prodej bytu č. 469/5 v objektu č.p. 469 Nosticova 6, k.ú. Malá Strana, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – neuzavřená kupní smlouva
bod č. 16 03102015_29.txt Prodej bytu č. 1206/8 v objektu č.p. 1206 Lodecká 2, k.ú. Nové Město, Praha 1, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – II. nabídka
bod č. 17 03102015_30.txt Prodej bytu č. 24/11 v objektu č.p. 24 Široká 4, k.ú. Josefov, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – I. Nabídka
bod č. 18 03102015_31.txt Prodej bytu č. 434/4 v objektu č.p. 434 Újezd 32, k.ú. Malá Strana, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka
bod č. 19 03102015_32.txt Prodej půdní bytové jednotky v domě č.p. 1508, k.ú. Nové Město, na adrese Pštrossova 35, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněných nájemců – I. nabídka
bod č. 20 03102015_33.txt Prodej půdní bytové jednotky v domě č.p. 769, k.ú. Staré Město, na adrese Štupartská 18, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka
bod č. 21 03102015_34.txt Prodej půdní bytové jednotky v domě č.p. 657, k.ú. Nové Město, na adrese Žitná 13, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka
bod č. 22 03102015_35.txt Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 18/36 na pozemku parc. č. 549, jehož součástí je podíl o velikosti id. 18/36 domu čp. 545, Železná 5/Kamzíkova 3, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 23 03102015_36.txt Návrh Statutu Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku
bod č. 24 03102015_37.txt Různé: a) Zrušení odnětí budovy č. p. 2099, k. ú. Nové Město, Mikulandská 5a, Praha 1 ze svěřené správy Městské části Praha 1