31.01.2018 Soubory hlasování 28. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 01312018_01.txt Úvod a Program jednání
bod č. 1 01312018_02.txt 01312018_03.txt 01312018_04.txt 01312018_05.txt Aktuální zpráva o situaci kolem Nemocnice Na Františku
bod č. 2 STAŽEN Zrušení koncesního řízení na provozování Nemocnice Na Františku
bod č. 3 Bez usnesení Dotazy a interpelace
bod č. 4 01312018_06.txt 01312018_07.txt 01312018_08.txt 01312018_09.txt Zrušení veřejné zakázky na rekonstrukci bytového domu Senovážné náměstí 1628/17
bod č. 5 01312018_10.txt 01312018_11.txt Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 6 01312018_12.txt Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 panu Michaelu Prostějovskému za jeho umělecký přínos a vybudování muzikálové scény v ČR
bod č. 7 01312018_13.txt Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1
bod č. 8 01312018_14.txt Uzavření dohody o splátkách za náklady na vyklizení bytové jednotky č. 719/19 v domě č. p. 719, k. ú. Staré Město, Dlouhá 44, Praha 1
bod č. 9 01312018_15.txt Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek ul. Rybná čp. 695/21 Praha 1 – revokace usnesení č. UZ17_0426 ze dne 23.05.2017
bod č. 10 01312018_16.txt Prodej bytových jednotek č. 630/1, 630/7, 630/8 a 630/10 na adrese č. p. 630, Štěpánská 53,57, k. ú. Nové Město, Praha 1, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – I. nabídky
bod č. 11 01312018_17.txt Prodej bytových jednotek č. 712/4, 712/7 v domě č. p. 712, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 32, Praha 1 v souladu se „Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům“ – I. nabídka
bod č. 12 01312018_18.txt Prodej bytové jednotky č. 712/9 v domě č. p. 712, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 32, Praha 1 v souladu se „Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům“ – I. nabídka
bod č. 13 01312018_19.txt Prodej části spol. prostor v domě č. p. 220, parc. č. 136, Anenská 13, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 14 01312018_20.txt Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 1527, na pozemku parc. č. 1995, Navrátilova 14, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 15 01312018_21.txt Rozdělení nemovité věci – vlastnického práva k domu č. p. 1604 a k pozemku parc. č. 181 se stavbou budovy č. p. 1604, na adrese Bolzanova 7, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 16 01312018_22.txt Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 1283, na pozemku parc. č. 135/1, Jeruzalémská 9, k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 17 01312018_23.txt Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 710, 711, parc. č. 724, Dlouhá 28, 30, k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 18 01312018_24.txt Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OSN/OTMS)
bod č. 19 01312018_25.txt Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OPS/OTMS)
bod č. 20 01312018_26.txt Posunutí termínu úkolu z usnesení č. UZ17_0411 ze dne 04.04.2017 – Externí audit hospodaření MČ Praha 1 s nemovitostmi
bod č. 21 01312018_27.txt Posunutí termínu úkolu – mimořádná Zpráva Kontrolního výboru dle usnesení č. UZ17_0413 ze dne 04.04.2017
bod č. 22 01312018_28.txt Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.10.2017 do 31.12.2017
bod č. 23 01312018_29.txt Smlouva o provozování společné věci č. 2016/0011 – řešení neúnosné situace v domě Václavské náměstí 821/39