20.06.2017 Soubory hlasování 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 06202017_01.txt Úvod a Program jednání
bod č. 1 06202017_02.txt Žádost o odkoupení bytové jednotky č. 953/23, v budově č. p. 953, která je součástí pozemku parc. č. 101/1, vše k. ú. Nové Město (U Půjčovny 4, Praha 1, k. ú. Nové Město)
bod č. 2 06202017_03.txt Žádost o převedení nebytové jednotky (garáže) č. 1353/101, v budově č. p. 1353, která je součástí pozemku parc. č. 108, vše k. ú. Nové Město, obec Praha (U Půjčovny 1353/8), do vlastnictví SVJ
bod č. 3 06202017_04.txt Prodej bytu č. 122/7 – č. p. 122 Mikulandská 4, k. ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům – I. nabídky
bod č. 4 06202017_05.txt Prodej bytových jednotek 923/3 a 923/4 v domě č. p. 923, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 5, Praha 1 v souladu se Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka
bod č. 5 06202017_06.txt Posunutí termínu úkolu – mimořádná Zpráva Kontrolního výboru dle usnesení č. UZ17_0413 ze dne 04.04.2017
bod č. 6 06202017_07.txt Odpis pohledávek z ekonomické činnosti 6/2017
bod č. 7 06202017_08.txt Záměr na změnu prohlášení vlastníka v domě č. p. 938, parc. č. 66/1, 66/2 a 66/3, Jindřišská 18, k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 8 06202017_09.txt Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 595 a tomu odpovídající id. podílu pozemku parc. č. 2286/1, Ve Smečkách 28, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 9 06202017_10.txt Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 188, parc. č. 902, Pštrossova 12, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 10 06202017_11.txt Prodej části spol. prostor v domě č. p. 98, parc. č. 4, Pařížská 17, vše v k. ú. Josefov, Praha 1
bod č. 11 06202017_12.txt Záměr prodeje bytové jednotky č. 7/3 v domě č. p. 7 stojícím na pozemku parc. č.94/1, Dušní 13, k.ú. Josefov, Praha 1, mimo „Zásady pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům“
bod č. 12 06202017_13.txt Vyhlášení Záměru prodat dlouhodobě nevyužitelné nebytové jednotky za účelem jejich přisloučení k sousední bytové jednotce
bod č. 13 06202017_14.txt Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 218, parc. č. 1011, Pštrossova 27, vše k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 14 06202017_15.txt 06202017_16.txt Dotazy a interpelace