10.12.2018 Soubory hlasování 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 12102018_01.txt 12102018_02.txt Úvod a Program jednání
bod č. 1 12102018_03.txt Vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1
bod č. 2 12102018_04.txt 12102018_05.txt 12102018_06.txt 12102018_07.txt 12102018_08.txt 12102018_09.txt Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 3 12102018_10.txt Rozpočtové provizorium MČ Praha 1 na rok 2019
bod č. 4 12102018_11.txt 12102018_12.txt 12102018_13.txt 12102018_14.txt 12102018_15.txt 12102018_16.txt 12102018_17.txt Volba členů Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku
bod č. 5 12102018_18.txt Revokace části usnesení č. UZ18_0003 ze dne 19.11.2018 – oprava stanovení funkce, která bude vykonávána dlouhodobě uvolněným členem Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 6 12102018_19.txt Oprava písařské chyby v usnesení č. UZ18_0644 ze dne 11.09.2018 – prodej bytové jednotky č. 1604/10 v domě Bolzanova 7 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům – I. nabídky
bod č. 7 12102018_21.txt 12102018_22.txt 12102018_23.txt 12102018_24.txt 12102018_25.txt 12102018_26.txt 12102018_27.txt 12102018_28.txt Volba členů Finančního výboru
bod č. 8 12102018_29.txt 12102018_30.txt 12102018_31.txt 12102018_32.txt 12102018_33.txt 12102018_34.txt 12102018_35.txt 12102018_36.txt Volba předsedy a členů Kontrolního výboru
bod č. 9 12102018_37.txt Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se omezuje provozní doba hostinských zařízení
bod č. 10 bez hlasování Dotazy a interpelace