22.11.2016 Soubory hlasování 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 11222016_01.txt 11222016_02.txt Úvod a Program jednání
bod č. 1 11222016_04.txt 11222016_05.txt Změna ve složení Rady MČ Praha 1
bod č. 2 11222016_06.txt Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 317, parc. č. 257, Karoliny Světlé 15, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 3 11222016_07.txt Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 – OSN OTMS
bod č. 4 11222016_08.txt Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 – OPS OTMS
bod č. 5 11222016_09.txt Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.07.2016 do 30.09.2016
bod č. 6 11222016_10.txt Odpis pohledávek z ekonomické činnosti 11/2016
bod č. 7 11222016_11.txt 11222016_12.txt 11222016_13.txt Vyhodnocení V. Výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů
bod č. 8 11222016_14.txt 11222016_15.txt Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 18/36 na pozemku parc. č. 549, jehož součástí je podíl o velikosti id. 18/36 domu čp. 545, Železná 5/Kamzíkova 3, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 9 bez hlasování Dotazy a interpelace
bod č. 10 11222016_16.txt Rozpočtové provizorium MČ Praha 1 na rok 2017
bod č. 11 11222016_17.txt Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 754, parc. č. 861, Haštalská 13, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 12 11222016_18.txt Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 464, parc. č. 421, Melantrichova 13, k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 13 11222016_19.txt Změna prohlášení vlastníka v domě čp. 247, na pozemku parc. č. 957, k. ú. Nové Město, Masarykovo nábřeží 14, Praha 1
bod č. 14 11222016_20.txt Záměr prodeje nemovité věci – pozemku č. parc. 192 v k. ú. Nové Město, Praha 1 – U Bulhara 5, čp. 1655