06.09.2016 Soubory hlasování 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 09062016_01.txt 09062016_02.txt Úvod a Program jednání
bod č. 1 09062016_03.txt 09062016_04.txt 09062016_05.txt 09062016_06.txt 09062016_10.txt 09062016_11.txt 09062016_12.txt 09062016_13.txt 09062016_14.txt 09062016_15.txt 09062016_16.txt 09062016_17.txt Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 2 09062016_18.txt Projednání výsledků hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2016
bod č. 3 09062016_19.txt Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1
bod č. 4 09062016_20.txt Návrh přidělení finančních darů pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům zřizovaných základních škol, mateřských škol, školních jídelen a školy v přírodě
bod č. 5 09062016_21.txt Prodej bytové jednotky č. 926/5 v objektu Opletalova 16, k. ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví MHMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – II. nabídka
bod č. 6

staženo

Záměr prodeje bytu č. 1956/11 – č. p. 1956 Navrátilova 8, k. ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům – II. nabídka
bod č. 7

staženo

Prodej bytové jednotky č. 66/8 na adrese č. p. 66, Pařížská 13, k. ú. Josefov, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – II. nabídka
bod č. 8

staženo

Prodej bytové jednotky č. 66/17 na adrese č. p. 66, Pařížská 13, k. ú. Josefov, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – II. nabídka
bod č. 9 09062016_22.txt Prodej bytové jednotky č. 606/25 na adrese č. p. 606, Žitná 29, k. ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – II. nabídka
bod č. 10 09062016_23.txt Prodej bytové jednotky č. 1759/2 na adrese č. p. 1759, Jindřišská 8, k. ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka
bod č. 11 09062016_24.txt Zrušení prodeje bytové jednotky č. 1206/8 na adrese č.p. 1206, Lodecká 2, k.ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – II. nabídka
bod č. 12 09062016_25.txt Prodej bytu č. 694/5 – č. p. 694 Rybná 22, k. ú. Staré Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka
bod č. 13 09062016_26.txt 09062016_27.txt Záměr prodeje bytové jednotky č. 716/45 – č. p. 716 Rybná 24, k. ú. Staré Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka
bod č. 14 bez hlasování Dotazy a interpelace z řad zastupitelů
bod č. 15 09062016_28.txt Zrušení bytového spoluvlastnictví v domě čp. 1665, na pozemku parc.č. 407, k. ú. Nové Město, Soukenická 36, Praha 1
bod č. 16 09062016_29.txt Vyřazení bytů z privatizace (Zlatnická 1401/15, Rybná 716/24, Jindřišská 875/23, Ve Smečkách 1767/7)
bod č. 17

staženo

Dohoda o právech a povinnostech k výstavbě bytové jednotky provedením stavebních úprav nebytového prostoru CES č. 2015/0518 – dům čp. 213, k. ú. Staré Město, Náprstkova 5, Praha 1
bod č. 18 09062016_30.txt Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 412, parc. č. 907/1, Újezd 17, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1
bod č. 19 09062016_31.txt Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 240, parc. č. 459/1, Nerudova 33, Šporkova 2, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1
bod č. 20 09062016_32.txt Záměr změny prohlášení vlastníka v domě č. p. 806, parc. č. 914, Anežská 5, k. ú. Staré Město, Praha 1