19.05.2020Soubory hlasování15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 005192020_01.txt 05192020_02.txt 05192020_03.txt 05192020_04.txt 05192020_05.txt 05192020_06.txt 05192020_07.txt 05192020_08.txt 05192020_41.txtÚvod a Program jednání
bod č. 205192020_09.txt 05192020_10.txt 05192020_11.txt 05192020_12.txtStanovisko k přijatému usnesení Rady městské části Praha 1 č. UR20_0385 – Vyhodnocení záměru k nájmu nebytové jednotky č.910/101 v domě č. p. 910, k. ú. Staré Město, V Kolkovně 8, Praha 1, a zrušení tohoto usnesení
bod č. 105192020_13.txt 05192020_14.txt 05192020_15.txt 05192020_16.txt 05192020_17.txt 05192020_18.txt 05192020_19.txt 05192020_20.txt 05192020_21.txtZpráva o postupu a opatřeních Rady MČ Praha 1 a Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 1 po dobu nouzového stavu v souvislosti s pandemií COVID-19
bod č. 305192020_22.txt 05192020_23.txtVolba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 405192020_24.txtPřidělení finančních prostředků v rámci „Dotačního programu Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2020“
bod č. 505192020_26.txt 05192020_27.txt 05192020_28.txt 05192020_29.txt 05192020_30.txt 05192020_32.txt 05192020_33.txtPřidělení finančních prostředků v rámci „Dotačního programu Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2020“
bod č. 605192020_25.txtDotazy a interpelace
bod č. 705192020_31.txtPřidělení finančních prostředků v rámci „Dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2020“
bod č. 805192020_34.txtNávrh na přidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2020“
bod č. 905192020_35.txtGranty na opravu domovního fondu 2020
bod č. 1005192020_36.txtValorizace nájemného pro rok 2020
bod č. 1105192020_37.txtZáměr prodeje pozemku parc. č. 378/5, k. ú. Nové Město, obec Praha o výměře 3 m2
bod č. 1205192020_38.txtZrušení usnesení č. UZ19_0025 ze dne 29.01.2019
bod č. 1305192020_39.txt 05192020_40.txtInformace k projektu Masaryk Centre 1