21.01.2020Soubory hlasování13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 001212020_01.txt 01212020_02.txt 01212020_03.txtÚvod a Program jednání
bod č. 101212020_04.txt 01212020_05.txt 01212020_06.txt 01212020_07.txt 01212020_08.txtVolba nového předsedy a členů Návrhového výboru
bod č. 201212020_09.txt 01212020_10.txt 01212020_11.txt 01212020_12.txt 01212020_13.txt 01212020_14.txt 01212020_15.txt 01212020_16.txt 01212020_17.txt 01212020_18.txt 01212020_19.txt 01212020_20.txt 01212020_21.txt 01212020_22.txt 01212020_23.txt 01212020_24.txt 01212020_25.txtZměny ve složení Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 301212020_26.txt 01212020_27.txtVolba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 401212020_28.txtOdpis pohledávek z ekonomické činnosti 01/2020
bod č. 601212020_29.txtDotazy a interpelace
bod č. 501212020_30.txt 01212020_31.txt 01212020_32.txt 01212020_33.txt 01212020_34.txtRozpočet MČ Praha 1 na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 1 na roky 2021 -2025
bod č. 701212020_35.txtRozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2020
bod č. 801212020_36.txtRozpočet Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2020
bod č. 901212020_37.txt 01212020_38.txtRozpočet Bezpečnostního fondu MČ Praha 1 na rok 2020
bod č. 1001212020_39.txtStanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 1
bod č. 601212020_40.txt 01212020_41.txtDotazy a interpelace