14.01.2020Soubory hlasování12. mimořádné. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 001142020_01.txt 01142020_02.txt 01142020_03.txt 01142020_04.txtÚvod a Program jednání
bod č. 101142020_05.txt 01142020_06.txt 01142020_07.txt 01142020_09.txt 01142020_11.txtOdvolání starosty Městské části Praha 1
bod č. 201142020_12.txtOdvolání místostarostů Městské části Praha 1
bod č. 301142020_13.txtOdvolání členů Rady MČ Praha 1
bod č. 401142020_14.txtStanovení počtu členů Rady MČ Praha 1 a stanovení funkcí, které budou vykonávány dlouhodobě uvolněnými členy Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 501142020_15.txt 01142020_16.txt 01142020_17.txt 01142020_18.txt 01142020_19.txtVolba starosty MČ Praha 1
bod č. 601142020_20.txt 01142020_21.txt 01142020_22.txtVolba místostarostů MČ Praha 1
bod č. 701142020_24.txt 01142020_25.txt 01142020_26.txt 01142020_27.txt 01142020_28.txtVolba členů Rady MČ Praha 1
bod č. 801142020_29.txt 01142020_30.txt 01142020_31.txt 01142020_32.txtOdvolání a volba předsedů výborů Zastupitelstva MČ Praha 1