17.12.2019Soubory hlasování11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 012172019_01.txtÚvod a Program jednání
bod č. 112172019_02.txt 12172019_03.txt 12172019_04.txt 12172019_05.txtVolba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 212172019_06.txt 12172019_07.txtRozpočet MČ Praha 1 na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 1 na roky 2021 -2025
bod č. 3

staženo

Rozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2020
bod č. 4

staženo

Rozpočet Sociální fondu MČ Praha 1 na rok 2020
bod č. 5

staženo

Rozpočet Bezpečnostního fondu MČ Praha 1 na rok 2020
bod č. 612172019_08.txtPronájem domu na adrese U Sovových mlýnů 7, čp. 501, k. ú. Malá Strana, Praha 1, tzv. Werichova vila“ – dohoda o narovnání a změna nájemní smlouvy (záměr)
bod č. 712172019_09.txtNávrh na ukončení soudního sporu vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. 15C86/2012
bod č. 812172019_10.txtPřistoupení k dluhu a uzavření dohody o splátkách na dlužnou částku za nájem nebytového prostoru v 1. nadzemním a 1. podzemním podlaží domu čp. 1035, k. ú. Staré Město, Karolíny Světlé 17, Praha 1
bod č. 912172019_11.txtProdej pozemku č. parc. 754/2 v katastrálním území Malá Strana, Praha 1 (Na Kampě 11, čp. 512) – zrušení usnesení č. UZ13_0526
bod č. 1012172019_12.txtPrůběžná zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ19_0025 ze dne 29.01.2019
bod č. 1112172019_13.txtProdloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OSN OTMS)
bod č. 12

staženo

Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 1
bod č. 13bez hlasováníDotazy a interpelace