28.11.2019Soubory hlasování10. mimořádné. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 011282019_01.txtÚvod a Program jednání
bod č. 111282019_02.txt 11282019_03.txtZměna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku a Rámcová smlouva o zajištění provozu Nemocnice Na Františku
bod č. 2bez hlasováníDotazy a interpelace
bod č. 311282019_04.txt 11282019_05.txtStanovisko MČ Praha 1 k využití pozemku parc. č. 306, k. ú. Nové Město, č. p. 1235, Lannova 2, k návrhu na změnu stavby před dokončením a žádost k hl. m. Praze o poskytnutí součinnosti v rámci stavebního řízení
bod č. 411282019_06.txtŘešení dlouhodobého problému s vizuálním smogem na Praze 1
bod č. 511282019_07.txtStanovisko Městské části Praha 1 k zvažovanému projektu úprav a stavby na pozemcích 987/1, 987/2, 988 a 989/2 v k. ú. Staré Město prezentovaným jako architektonický návrh „Staroměstská brána“