Komise sociální

V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Jitka Nazarská
Zástupce předsedy
Nikol Švecová
Tajemník Telefon E-mail
Olga Jirasová
Členové
Martin Špaček
Zuzana Bedřichová
Michaela Svobodová
Monika Horáková
Martina Mamula
Irena Kvasničková
Rani Tolimat
Fay Frydrýnová

Harmonogram jednání: od dubna 1x za měsíčně od 16:30 hod. (středa)

10. jednání dne 11.12.2019 (od 17:00 hod., místnost 201) Program, Zápis
9. jednání dne 06.11.2019 (od 13:00 hod., místnost 201) Program, – jednání zrušeno z důvodu neusnášeníschopnosti bez náhrady
8. jednání dne 02.10.2019 (od 16:30 hod., místnost 201) Program, Zápis
7. jednání dne 04.09.2019
6. jednání dne 12.06.2019
5. jednání dne 15.05.2019 (od 17:00 hod.)
4. jednání dne 17.04.2019
3. jednání dne 13.03.2019
2. jednání dne 20.02.2019
1. jednání dne 06.02.2019

Harmonogram jednání ve 2. pololetí 2019: 1x měsíčně od 16:30 (středa)

Statut Komise sociální

1. Monitorovat sociální situaci rodin s dětmi, neúplných rodin, handicapovaných a starších občanů s trvalým bydlištěm v Praze 1 a dalších ohrožených skupin občanů, identifikovat problémové situace a navrhovat Radě MČ Praha 1 řešení.

2. Vyjadřovat se k návrhu rozpočtu MČ Praha 1 v sociální oblasti a k rozpočtu Sociálního fondu MČ Praha 1. Navrhovat případné změny.

3. Projednávat žádosti o poskytnutí jednorázového, účelového, finančního daru jednotlivcům, občanům s trvalým bydlištěm v Praze 1, kteří se ocitli v akutní sociální nouzi, a doporučovat své návrhy na čerpání ze Sociálního fondu Radě MČ Praha 1 ke schválení.

4. Podílet se na vytváření kritérií pro dotační program MČ Praha 1 v sociální oblasti a doporučovat své návrhy na poskytnutí dotace Radě MČ Praha 1 ke schválení.

5. Monitorovat a kontrolovat využití finančních prostředků z dotačních programů MČ Praha 1 v sociální oblasti, schválených Zastupitelstvem MČ Praha 1.

6. Spolupracovat s nestátními, neziskovými a charitativními organizacemi.

7. Spolupracovat s příspěvkovou organizací MČ Praha 1, Středisko sociálních služeb, projednávat a doporučovat Radě MČ Praha 1 ke schválení žádosti o DPS dle návrhu Pracovní skupiny pro umísťování žadatelů do domů s pečovatelskou službou MČ Praha 1.

8. Doporučovat využití obecního majetku pro potřeby sociální sféry na základě žádostí organizací poskytující sociální služby pro občany MČ Praha 1.

9. Projednávat návrhy Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na poskytnutí finanční pomoci formou opakovaného finančního daru a v souladu se schválenou „Koncepcí pomoci MČ Praha 1 zmírňující sociální a ekonomickou situaci občanů MČ Praha 1, související s výší nájemného v bytech“ a doporučovat Radě MČ Praha 1 ke schválení.

10. Dle potřeby spolupracovat s Výborem pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku MČ Praha 1, s HMP a s ostatními městskými částmi.

11. Podílet se na vytváření, úpravách a implementaci Komunitního plánování MČ Praha 1.

12. Iniciovat mezirezortní setkávání.