Ve středu večer pozval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) radní Prahy 1 a hlavního města, aby občanům představili schválené dopravní a revitalizační změny na pravém břehu Vltavy a zároveň aby zodpověděli otázky týkající se tohoto rozsáhlého projektu, jehož součástí je i revitalizace Anenského trojúhelníku.

Prezentace ke stažení – PDF

Společný projekt hlavního města a Prahy 1 klade důraz na vznik nových míst pro trávení volného času v centru Prahy, přináší nové tramvajové zastávky, nové stromy, novou kvalitní zeleň, vodní prvek, ale také širší chodníky a čistší prostředí. Významná pak bude rekonstrukce historického čapadla s výstavbou procházkových mol na Vltavě.

Jak při besedě s občany zdůraznili starosta Prahy 1 Petr Hejma a radní Richard Bureš, tento projekt je už jen půdě Prahy 1 – tedy jak přímo s občany, tak i v odborných komisích, v nichž jsou zastoupeni koaliční i opoziční politici, odborníci a další obyvatelé – diskutován několik let. S odborníky z magistrátu je koordinován minimálně od začátku minulého roku. Nikdo ho až dosud zásadním způsobem nepřipomínkoval.

Proto oba politici už dříve vyjádřili zklamání z agresivity, s níž ve veřejném prostoru vystupují někteří opoziční zastupitelé a další aktivisté a která vyvrcholila pokusem o protiprávní vniknutí do Úřadu MČ Praha 1, při němž byl napaden tajemník radnice.

Projekt byl v průběhu doby postupně doplňován a na základě diskusí v posledních týdnech byla rovněž rozšířena travnatá plocha a kromě jednoho cca 12 metrů vysokého stromu přibude ještě jeden. Ty spolu s dalšími stromy na nábřeží vytvoří lokalitu, s níž se ta současná nedá srovnávat.

I materiál Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, schválený Radou hl. m. Prahy, současnou podobu Anenského trojúhelníku označil jako „trojúhelníkové prostranství, které je oplocené, nepřístupné a pro veřejnost zapovězené a celkový dojem z místa je vzdálený, neprožitý a neobytný“.

Náměstí podle něj není upraveno pro lidi. To by se ale mělo během necelého roku změnit.