VOK budou přistaveny ve stanovený den po dobu 4 hodin od 14:00hod. do 18:00 hod.

Stanoviště kontejnerůledenúnorbřezendubenkvětenčerven
Besední ul. (č. 2) – roh parčíku 9.2. pátek 9.4.
úterý
 7.6. pátek
Hellichova ul.     16.2. pátek 16.4. úterý   14.6. pátek
Cihelná    26.3. úterý 31.5. pátek 
Horní Malostranské náměstí  15.3. pátek 14.5. úterý 
Pohořelec horní parkoviště  19.3. úterý   17.5. pátek 
Ostrovní ulice u ZŠ naproti č.12 9.2. pátek 9.4.
úterý
 7.6. pátek
Jeruzalémská za kostelem Sv. Jindřicha  1.3. pátek 3.5. úterý 
Štěpánská x Řeznická   13.2. úterý 12.4. pátek 11.6. úterý
U Dobřenských před křiž.s Betlémskou 20.2. úterý 19.4. pátek 18.6. úterý
Široká naproti FF UK      19.3. úterý 17.5. pátek 
Haštalská u č.2   20.2. úterý   19.4. pátek 18.6. úterý
 Masná x Malá Štupartská    26.3. úterý 31.5. pátek 
Dlouhá u č. 46    22.3. pátek 24.5. pátek 
Barvířská (křižovatka Petrské nám. X Lodecká ) 16.2. pátek 16.4. úterý   14.6. pátek

VOK jsou přistaveny v odpoledních hodinách po dobu 4 hodin (14:00 – 18:00 hod.). Po celou dobu přistavení je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby byla maximálně využita kapacita VOK (10 m3). Obsluha dále zajišťuje, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití.

Množství VOK je omezené a městským částem je přiděluje hl. m. Praha podle počtu obyvatel. Službu VOK organizuje a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha, která rozhodla také o změně podmínek přistavení. VOK přistavuje svozová společnost Pražské služby a.s., na základě smlouvy s hl. m. Prahou.

Co lze odložit do VOK

Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Co nelze odložit do VOK

Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než objemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby, nebezpečný odpad (např. – autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Objemný odpad můžete zdarma odložit v některém z 16 sběrných dvorů hl. m. Prahy