• Zajišťuje agendu odboru,
 • Na podnikatelovo požádání vydává z rejstříku v listinné nebo elektronické podobě výpis podle § 47 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona:
  • úplný výpis, který obsahuje všechny údaje, vyjma rodných čísel a přehledu o uložených pokutách včetně sankčních opatření uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním,
  • částečný výpis, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu, vyjma rodných čísel a přehledu o uložených pokutách včetně sankčních opatření uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním,
  • potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

Poplatek za vydání výpisu činí 20 Kč za každou započatou stránku. Výpis Vám bude vydán na počkání.

 • Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou – vidimace, legalizace.

Poplatek za úkon činí 30 Kč.

 • Na žádost vydává z veřejné části živnostenského rejstříku sestavu v listinné nebo elektronické podobě podle § 60 odst. 6 živnostenského zákona:
  •  obsahem sestavy mohou být pouze základní identifikační údaje o podnikateli a to jméno a příjmení, nebo obchodní firma, adresa sídla, identifikační číslo osoby a dále předmět podnikání či umístění provozovny.

Sestavu lze vydat např. i dle konkrétní ulice, města, kraje či konkrétního předmětu podnikání. Sestavu vydá příslušný živnostenský úřad dle své územní působnosti.

Poplatek za vydání sestavy činí 5 Kč za každý subjekt. Lhůta na vydání sestavy je zpravidla 30 dnů od podání. Tuto sestavu žadatel nesmí zveřejnit ani poskytnout třetí osobě.

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Jitka HanusováAsistent
Vodičkova 18
Kancelář: 322
221 097 467
ZIO_SZIO
Kristýna HochmanováReferent - živnostenský rejstřík
Vodičkova 18
Kancelář: 322
221 097 560
ZIO_SZIO