Činnost oddělení vychází ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Oddělení zabezpečuje pro vedoucího orgánu veřejné správy, starostu, výkon interního auditu v rámci ÚMČ P1 a veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací, zřízených MČ P1 a u příjemců veřejné finanční podpory z prostředků, poskytovaných MČ P1 – dotací, grantů, příspěvků na činnost a dalších forem finanční podpory. Slouží k mapování dodržování zákonů v oblasti hospodaření s veřejnými prostředky, k včasnému podávání informací a podkladů pro rozhodování starostovi a jeho prostřednictvím RMČ P1.

a) Agenda interního auditu ve smyslu zákona o finanční kontrole
• zpracování střednědobého plánu auditní činnosti
• zpracování ročního plánu auditní činnosti
• audity finanční, výkonů a systémů
• zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol MČ P1
• zpracování Zprávy o výsledcích finančních kontrol pro MF ČR za MČ P1

b) Agenda veřejnoprávní kontroly ve smyslu zákona o finanční kontrole
• zpracování střednědobého plánu veřejnosprávních kontrol
• zpracování ročního plánu kontrolní činnosti
• provádění veřejnosprávních kontrol u PO zřízených MČ P1
• provádění veřejnosprávních kontrol u příjemců veřejné finanční podpory

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
JUDr. Pavla GajdošováVedoucí oddělení interního auditu
Vodičkova 18
Kancelář: 502
221 097 198
STA_OIA
Eva FojtováVeřejnosprávní kontrola
Vodičkova 18
Kancelář: 526
221 097 115
STA_OIA
Ing. Jana HráškováVeřejnosprávní kontrola
Vodičkova 18
Kancelář: 525
221 097 349
STA_OIA
Ing. Hana ŠilhaváVeřejnosprávní kontrola
Vodičkova 18
Kancelář: 526
221 097 530
STA_OIA
Ing. Lenka VrabcováVeřejnosprávní kontrola
Vodičkova 18
Kancelář: 525
221 097 464
STA_OIA