Odbor volených orgánů je organizační jednotkou zajišťující administrativní a organizační podporu místostarostům, členům Rady MČ Praha 1 a dalším uvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 1 (např. předsedům výborů Zastupitelstva MČ Praha 1).

Dále tento odbor organizačně a administrativně zajišťuje zasedání Rady MČ Praha 1 a Zastupitelstva MČ Praha 1. Z těchto jednání vypracovává usnesení a zápisy, zajišťuje jejich distribuci, zveřejňování na úřední desce a internetových stránkách MČ Praha 1 v sekci SAMOSPRÁVA.

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Mgr. Vladimíra Valíčkovávedoucí odboru volených orgánů
Vodičkova 18
Kancelář: 527
221 097 487
OVO
Marie Adamováreferentka - RMČ P1
Vodičkova 18
Kancelář: 609
221 097 492
OVO
Adriana Bubeníkováasistentka 1. místostarosty Mgr. Bodečka, Tajemník KOČO, Tajemník KOKU, Tajemník PRMB
Vodičkova 18
Kancelář: 710
221 097 293
OVO
Radka Charvátováasistentka radního Ing. Grabeina Procházky
Vodičkova 18
Kancelář: 712
221 097 208
OVO
Pavla Dedeciusováasistentka předsedy KV ZMČ P1, Tajemník KV ZMČ P1
Vodičkova 18
Kancelář: pasáž
221 097 531
OVO
Bc. Jana Dětskáasistentka místostarosty Ing. Herese
Vodičkova 18
Kancelář: 707
221 097 119
OVO
Bc. Lucie Dieneltová DiS.asistentka radní Ing. Antalové
Vodičkova 18
Kancelář: 515
221 097 442
OVO
Alžběta Korábováasistentka předsedy komise pro zdravotnictví
Vodičkova 18
Kancelář: 605
221 097 605
OVO
Jolana Lizanováasistentka radního Mgr. Müllera
Vodičkova 18
Kancelář: 612
221 097 266
OVO
Růžena Nejedláreferentka ZMČ P1
Vodičkova 18
Kancelář: 609
221 097 235
OVO
Gabriela Němečkováasistentka 1. místostarosty Mgr. Bodečka
Vodičkova 18
Kancelář: 710
221 097 578
OVO
Bc. Pavlína Petrásováasistentka radního Ing. Ryvoly
Vodičkova 18
Kancelář: 610
221 097 613
OVO
Markéta Prosováasistentka místostarostky ThDr. Klasnové, asistentka předsedy výboru pro participaci, Tajemník BEKO
Vodičkova 18
Kancelář: 602
221 097 189
OVO
Alice Rytychováasistentka radního p. Bureše
Vodičkova 18
Kancelář: 615
221 097 523
OVO
Markéta Tomáškováreferentka - RMČ P1
Vodičkova 18
Kancelář: 609
221 097 233
OVO
Tomáš Zbořilasistent předsedy FV ZMČ P1, tajemník KOBEZB, tajemník VPPR ZMČ P1
Vodičkova 18
Kancelář: 705
221 097 739
OVO