Odbor informatiky je v rámci ÚMČ Praha1 podpůrným odborem.

1. Poslání Odboru informatiky

Stěžejním posláním Odboru informatiky je podpora odborů, které slouží občanům MČ Praha1 s tím, že jim zajišťuje hlavně agendu řízení IT projektů a řízení správy informačních systémů.

V menší míře pak do kompetence Odboru informatiky spadá agenda řízení projektů z dotací EU a shoda se zákonem 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.

2. Personální složení týmu Odboru informatiky

Vzhledem k prostředí ÚMČ Praha, kde je většina služeb a technologických úkonů dlouhodobě poskytována  z vnějšku (outsourcována), tvoří tým lidí Odboru informatiky především odborníci a projektoví manažeři odpovědní za koordinaci řádného poskytování nakoupených služeb v oblasti agend, financí, spisové služby, outsourcingu a za nastavení přístupových práv a za přehled užití nakoupených licencí. Pozice techniků a programátorů, které v našem týmu chybí jsou poskytovány dodavateli služeb (outsourcingem).

3. Hlavní aktivity Odboru informatiky

 • Stěžejními aktivitami Odboru informatiky jsou:
 • Správa rozpočtové kapitoly odboru
 • Zajištění konektivity ÚMČ Praha 1 a dohled nad efektivností prostředků vynaložených na komunikace (telefony)
 • Komunikace s IT odborem Magistrátu hlavního města Prahy
 • Podpora při specializovaných školení zaměstnanců ÚMČ Praha1
 • Odborná oponentura dodavatelům IT řešení
 • Plánování rozvoje a strategie informačních systémů
 • Tvorba podpůrných dokumentů (uživatelské příručky, politiky apod.)
 • Spolupráce s Oddělením právním při přípravě a realizaci výběrových řízení
 • Zpracování analýz před rozšířením/aktualizací/změnou informačních systémů
 • Koordinace logistiky spotřebního materiálů
 • Úzká spolupráce s Radou MČ Praha1, Zastupitelstvem MČ Praha 1 a jimi zřizovanými komisemi a výbory
 • Konzultace k bezpečnosti informací na ÚMČ Praha 1 včetně analýzy rizik a shody s legislativou
 • Pravidelný dohled nad vyřizováním Help-Deskových požadavků smluvními stranami
 • Příprava tisků do Rady  MČ Praha1 

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Jaroslav BálekReferent IT- technik
Vodičkova 18
Kancelář: 124
221 097 545
OINF
Michal ČeledaReferent - informatik
Vodičkova 18
Kancelář: 127
221 097 120
OINF
Stanislav DortSprávce informačních a komunikačních technologií
Vodičkova 18
Kancelář: 127
221 097 230
OINF
Ing. Karel HáčekProjektový manažer - metodik
Vodičkova 18
Kancelář: 215
221 097 429
OINF
Mgr. Daniela KladívkováHelpdesk a příst. práva uživ.
Vodičkova 18
Kancelář: 216
221 097 527
OINF
Dita KladívkováInformatik - ekonom
Vodičkova 18
Kancelář: 216
221 097 166
OINF
Vladimír LibichProjektový manažer -agendy
Vodičkova 18
Kancelář: 213
221 097 640
OINF
Ondřej StrieglReferent - informatik
Vodičkova 18
Kancelář: 124
221 097 153
OINF
Mgr. Ondřej Tondl MBAManažer bezpečnosti inf. a provozu IT
Vodičkova 18
Kancelář: 214
221 097 711
OINF
Jan Turekprojektový manažer - zástupce vedoucího odboru, Tajemník KINF
Vodičkova 18
Kancelář: 127
221 097 108
OINF
Mgr. Miroslav Ulrichpověřen zastupováním ved. odboru INF
Vodičkova 18
Kancelář: 218
221 097 124
OINF
Michal VacekReferent IT- technik
Vodičkova 18
Kancelář: 124
221 097 161
OINF