Procesy realizované v Oddělení finanční a materiálové účtárny

Proces: Úhrada faktur a platebních poukazů z hlavní činností samospráva
Charakteristika procesu – hlavní činnosti:

 • Kontrola rozpočtové skladby nákladů z faktury, označení na průvodce
 • Doplnění data splatnosti do systému
 • Provedení úhrady faktur a platebních poukazů (hromadný příkaz)

 

Proces: Zúčtování tuzemských služebních cest samospráva
Charakteristika procesu – hlavní činnosti:

 • Evidence cestovního příkazu a zadání údajů do systému
 • Kontrola rozpočtové skladby nákladů, označení na cestovním příkaze
 • Vystavení výdajového pokladního dokladu

 

Proces: Provedení inventarizace majetku a závazků samospráva
Charakteristika procesu – hlavní činnosti:

 • Provedení fyzické a dokladové inventury po odborech
 • Projednání výsledků inventarizace a určení nápravných opatření
 • Zaúčtování inventarizačních rozdílů

 

Další hlavní činnosti realizované v Oddělení finanční a materiálová účtárna mimo uvedené procesy:

 • Zpracování a zaúčtování rozpočtových příjmů z hlavní činnosti
 • Zpracování a zaúčtování rozpočtových výdajů z hlavní činnosti
 • Zaúčtování rozpočtových příjmů a výdajů z hlavní činnosti
 • Zpracování měsíční / čtvrtletní / roční účetní uzávěrky
 • Zpracování souhrnných výkazů pro čtvrtletní / roční účetní uzávěrku
 • Zavedení do evidence majetku MČ
 • Vyřazení z evidence majetku MČ
 • Zpracování ročního výkazu přírůstku a úbytku majetku pro „statistiku Brno“
 • Zaúčtování dotací v rámci JPD
 • Proúčtování a proplacení v rámci JPD (vč. návštěvy banky)
 • Založení / zrušení účtu k JPD (vč. vytvoření podpisových vzorů)
 • Proúčtování mzdových prostředků a vytvoření sestav dle středisek
 • Odúčtování mimomzdových prostředků a převody mezd týkající se JPD

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Hana NiedobováVedoucí odboru FIN, Vedoucí oddělení účetnictví HČ
Vodičkova 18
Kancelář: 509
221 097 271
FIN_OUHC
Hana HorákováPokladní-odborný referent, účetní
Vodičkova 18
Kancelář: 022
221 097 181
FIN_OUHC
Petra KoštejnováÚčetní-likvidace faktur
Vodičkova 18
Kancelář: 507
221 097 686
FIN_OUHC
Jaroslava MandousováÚčetní-příjmy
Vodičkova 18
Kancelář: 508
221 097 335
FIN_OUHC
Kateřina PavlíčkováPokladní-odborný referent, účetní
Vodičkova 18
Kancelář: 022
221 097 192
FIN_OUHC
Ludmila RýparováPokladní-odborný referent, účetní
Vodičkova 18
Kancelář: 022
221 097 174
FIN_OUHC
Monika VrtiškováPokladní-odborný referent, účetní
Vodičkova 18
Kancelář: 022
221 097 175
FIN_OUHC