Procesy realizované v Oddělení rozpočtu: 

Proces: Tvorba / aktualizace rozpočtu samospráva
Charakteristika procesu – hlavní činnosti:

 • Kontrola, doplnění a kompletace návrhu rozpočtu (první finální návrh)
 • Kompletace a příprava návrhu rozpočtu pro předběžné jednání zastupitelstva
 • Úprava, kompletace a příprava rozpočtu ke schválení
Proces: Zpracování čtvrtletního rozboru hospodaření samospráva
Charakteristika procesu – hlavní činnosti:

 • Zpracování podkladů pro odbory (tabulky) a předání na odbory
 • Kontrola podkladů a komentářů, doplnění (ve spolupráci s odbory)
 • Kompletace rozboru hospodaření za MČ P1
Proces: Finanční vypořádání účelových dotací za uplynulý rok samospráva
Charakteristika procesu – hlavní činnosti:

 • Zpracování podkladů pro odbory (tabulky) a předání na odbory
 • Kompletace finančního vypořádání za MČ P1 a zpracování sumární tabulky
 • Provedení odvodu nespotřebovaných účelových dotací na daný účet
Proces: Zpracování závěrečného účtu samospráva
Charakteristika procesu – hlavní činnosti:

 • Příprava podkladů pro závěrečný účet
 • Kompletace závěrečného účtu, vypracování komentářů

Další hlavní činnosti realizované v Oddělení  rozpočtu mimo uvedené procesy:

 • Zaevidování finančních toků na MČ P1
 • Zpracování měsíčních přehledů příjmů, výdajů, dotací, darů, rezerv a JPD
 • Poskytování přehledů dle požadavku

Aktuální rozpočet MČ Prahy 1

Na této stránce najdete podrobné tabulkové přehledy schválených rozpočtů příjmů a výdajů Městské části Praha 1 i soubory schválených rozpočtů příspěvkových organizací MČ Praha 1..

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Jolana BraunováTajemník FV ZMČ P1, Vedoucí oddělení rozpočtu
Vodičkova 18
Kancelář: 501
221 097 184
FIN_OR
Gabriela JanoškováReferentka
Vodičkova 18
Kancelář: 501
221 097 661
FIN_OR