Procesy realizované v oblasti finančních služeb ZČ:

 • výpočet nájemného a zpracování předpisu nájemného a služeb
 • zaslání předpisu nájemného a služeb nájemníkovi
 • zavedení předpisu nájemného a služeb do systémů
 • zpracování ročního vyúčtování nájemného a služeb na jednotlivé nájemníky a zaslání poštou
 • zpracování vyúčtování nájemného a služeb na jednotlivé vlastníky a zaslání poštou
 • vystavení potvrzení o bezdlužnosti / Zpracování aktuálního zůstatku saldokont pohledávek nájemníků
 • vytištění složenky pro platbu nájmu a služeb a zaslání nájemníkovi
 • vystavení faktur za školy v přírodě

Procesy realizované v oblasti účetnictví ZČ:

 • zpracování výkazu nákladů a výnosů ZČ
 • příprava podkladů pro MHMP
 • spolupráce na zpracování daňového přiznání dle potřeby
 • předložení daňového přiznání na FÚ
 • vytištění přiznání DPH
 • kontrola přiznání DPH
 • předložení přiznání DPH na FÚ
 • zadání údajů do systému
 • provedení úhrady faktur a platebních poukazů (hromadný příkaz)
 • vytištění a uložení průvodky k platebnímu příkazu
 • zpracování zůstatků na bankovním účtu ZČ + privatizace
 • zpracování pohledávek dle splatnosti, zaslání na MHMP
 • vystavení příkazu k úhradě platby daní z převodu nemovitostí pro MHMP

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Dana DoležalováPověř. vedením odd. finančně ekonom. činnosti
Vodičkova 18
Kancelář: 521
221 097 258
FIN_OFEC
Bc. Radka DulaiováÚčetní
Vodičkova 18
Kancelář: 520
221 097 164
FIN_OFEC
Jana GrosmanováÚčetní
Vodičkova 18
Kancelář: 520
221 097 514
FIN_OFEC
Martina HerodesováÚčetní
Vodičkova 18
Kancelář: 518
221 097 228
FIN_OFEC
Jana JančováÚčetní
Vodičkova 18
Kancelář: 519
221 097 201
FIN_OFEC
Magda KratochvílováÚčetní
Vodičkova 18
Kancelář: 521
221 097 659
FIN_OFEC
Ing. Jiří MiteraÚčetní
Vodičkova 18
Kancelář: 522
221 097 419
FIN_OFEC
Jana ŠvelblováÚčetní
Vodičkova 18
Kancelář: 522
221 097 141
FIN_OFEC
Libuše VodičkováÚčetní
Vodičkova 18
Kancelář: 519
221 097 129
FIN_OFEC
Zuzana ZimováÚčetní
Vodičkova 18
Kancelář: 518
221 097 290
FIN_OFEC