Na svém zasedání 21. května 2024 zvolilo Zastupitelstvo MČ Praha 1 nového předsedu kontrolního výboru. Stal se jím zastupitel Jonáš Felkel (bez politické příslušnosti), který kandidoval za Praha 1 Sobě. Nahradil tak Pavla Čižinského rovněž z uskupení Praha 1 Sobě.

Kontrolní výbor mimo jiné kontroluje plnění usnesení Rady a Zastupitelstva městské části Praha 1 nebo projednává podněty zastupitelstva a obyvatelstva městské části Praha 1.

Jonáš Felkel studuje právnickou fakultu Karlovy univerzity a mimo práci v zastupitelstvu Prahy 1 se zabývá také enviromentální problematikou, vzděláváním a energetikou. Je členem magistrátního výboru pro energetiku.