Druhý měsíc je v provozu obchod Květiny Novák, který svým vzhledem přispěl k oživení paláce ARA na rohu ulic Perlová a 28. října, ze které je do prodejny vchod. V současné nelehké době vítáme v naší městské části každého obchodníka, který se rozhodne k rozšíření své obchodní činnosti. Je to dobré znamení i pro ostatní a tak nám dovolte popřát hodně spokojených zákazníků.