Je možné začít o přírodě uvažovat jinak? Jaké utopické projekty taková otázka inspiruje? A jaké evropské a občanské iniciativy se snaží klimatické krizi postavit? Na to vše hledá odpověď nová výstava Nature Future prostřednictvím projektů čtrnácti mladých fotografů z dvanácti evropských států. Od včerejšího dne je, díky podpoře Městské části Praha 1, přístupná, a to až do 28. srpna 2022, pod širým nebem v Parku Kampa.

„Je nám velkou ctí, že právě na území naší městské části se může uskutečnit tento unikátní projekt, který je velmi silným symbolem evropského spojenectví a sounáležitosti,“ zdůraznil Petr Hejma, starosta Prahy 1. Výstava navíc začala 9. května, tedy v Den Evropy, který je každoročně oslavou míru a jednoty na „starém kontinentě“. „V tento den si připomínáme výročí historické Schumanovy deklarace, v níž byla nastíněna myšlenka nové formy politické spolupráce v Evropě, jež měla zajistit, že válka mezi evropskými národy je již naprosto nemyslitelná,“ dodal Petr Hejma. Schumanův návrh se považuje za počátek evropského společenství, které dnes nazýváme Evropskou unií.

Výstava se koná v rámci právě probíhajícího, a na sklonku června končícího, francouzského předsednictví Rady Evropské unie. Zdejší ambasáda Francie a Francouzský institut v Praze ji pořádají ve spolupráci s jedenácti evropskými kulturními centry, které jsou členy EUINIC Prague.

Zahájení výstavy se zúčastnil i velvyslanec Francie v České republice Alexis Dutertre. „Výstavu pořádáme u příležitosti pražských oslav Dne Evropy na znamení toho, že sdílíme evropské hodnoty. Chceme ukázat společné evropské vnímání tématu ekologie a představit rozmanitost uměleckého pojetí mladých talentovaných fotografů,“ uvedl. „Tato venkovní výstava je důležitou součástí našeho kulturního programu a bude zásadním pojítkem mezi francouzským a českým předsednictvím Rady Evropské unie,“ dodal.

Prezentované práce představují téma rozsáhlé ekologické krize, která postihuje naši planetu, přesným, aktuálním, poetickým a někdy i humorným pohledem,“ vysvětlila Emmanuelle Halkin, kurátorka výstavy z francouzského uměleckého kolektivu Fetart.