Od vyhlášení jarního nouzového stavu výrazně narostl v oblasti Vrchlického sadů počet uživatelů drog, kteří často zároveň patří mezi osoby bez domova. Stahují se sem z celé Prahy, České republiky, ale i ze zahraničí. Vyhledávají nízkoprahové služby, které jsou zde koncentrovány, a za nimi sem zase přicházejí drogoví dealeři. Radnice Prahy 1 naposledy počátkem letošního září upozornila na problémy v parku před Hlavním nádražím a její závěry potvrdily i poznatky Policie ČR, vypracované pro Městskou část Praha 1.

„Situaci se nám ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií Praha podařilo částečně zklidnit v letních měsících, přesto je nadále vážná, narušuje veřejný pořádek a ohrožuje bezpečnost našich občanů i návštěvníků naší městské části. Proto chceme o dalším postupu jednat s vedením hlavního města i s neziskovými organizacemi poskytujícími v uvedené lokalitě nízkoprahové služby,“ popsal starosta Prahy 1 Petr Hejma.

Jak upozornila i Policie ČR, vedlejším dopadem terénních nízkoprahových služeb, nízkoprahového centra v Bolzanově ulici a výdeje stravy před vstupem do Hlavního nádraží je to, že se do lokality stahují uživatelé drog a lidé bez domova z jiných městských částí i mimopražských míst, tedy ti, kteří do centra Prahy jinak nemají důvod jezdit. Této skutečnosti pak využívají i dealeři, kteří jsou tak pro své zákazníky dostupnější.

Velký problém rovněž představuje značné množství injekčního materiálu, který uživatelé v rámci služeb dostávají a po aplikaci drog pohazují po cestách a na trávníky. Díky jeho výdeji mezi Hlavním nádražím a Václavským náměstím se zde každé odpoledne vyskytují ve velké míře uživatelé drog, aplikující si dávky v bezprostřední blízkosti výdeje a procházejících lidí, včetně rodin s dětmi, docházejícími na místní dětské hřiště.

„Dlouhodobě se nám po drobných krůčcích dařilo problémy ve Vrchlického sadech řešit, ale po vyhlášení jarního nouzového stavu a po omezení činnosti některých sociálních služeb nám koncentrace uživatelů drog opět výrazně narostla, a to je třeba ve spolupráci s hlavním městem systémově řešit,“ prohlásil radní Prahy 1 Richard Bureš, do jehož gesce spadají mj. životní prostředí a úklid.

Uživatelé drog a lidé bez domova tak po načerpání služeb využívají prostor Vrchlického sadů jako svého druhu základnu, kdy obsadí lavičky v parku i jeho okolí, a samotný park jim poté slouží jako WC, místo aplikace či snahy opatřit si peníze různými nezákonnými způsoby.

„Vnímáme vážnost situace a jsme připraveni ji společně s Městskou částí Praha 1, Městskou policií Praha a nízkoprahovými službami řešit tak, aby se prostor před Hlavním nádražím stal opět bezpečným,“ ujistil náměstek primátora Petr Hlubuček, do jehož gesce spadají mj. bezpečnost a životní prostředí.

Praha 1 ve spolupráci s neziskovými organizacemi i policejními orgány dlouhodobě bojuje s negativními projevy závislosti na návykových látkách a aktivně řeší prevenci i důsledky užívání drog. Pravidelným sběrem a bezpečnou likvidací použitých injekčních stříkaček je rovněž snižováno riziko kontaktu s infikovanou jehlou a následného virového onemocnění.

„Nezisková organizace Progressive, naši pracovníci a městští strážníci nasbírají kolem 300 použitých injekčních stříkaček týdně. V exponovaných místech zajišťujeme i pravidelný úklid a dezinfekci zasažených prostor. V roce 2016 jsme také v rámci projektu Fixpoint, realizovaného organizací Progressive, instalovali kovové kontejnery, které slouží k bezpečnému odložení použitých stříkaček. Tento projekt realizujeme doposud,“ vysvětlil vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 1 a jeho bývalý protidrogový koordinátor Ladislav Varga.

Nejčastěji užívanou drogou je konopí, ze stimulancií převažuje pervitin, z drog opiátového typu jde o substituční lék Subutex.

Tisková zpráva ke stažení zde –  DOC