Mezi její pacienty patřila řada významných osobností jako například Václav Havel, Jan Werich, Josef Dobrovský, Ljuba Hermanová anebo třeba Karel Ignác Thám. V současnosti Nemocnice Na Františku, příspěvková organizace Prahy 1, nabízí několik vysoce specializovaných pracovišť – mezi nimi nelze opominout to, ve kterém pracují naši přední odborníci na léčbu karcinomu prsu. V uplynulých týdnech se zdravotní péče poskytovaná touto nemocnicí rozšířila o oddělení plastické chirurgie a od začátku listopadu to pak nově bude bariatrie – velmi účinný způsob léčby obezity. NNF také zřídila odběrové místo pro covid-19.

„Jsem velmi rád, že je Nemocnice Na Františku stabilizovaná a že se i daří rozšiřovat poskytovanou péči. Od začátku listopadu se v Nemocnici Na Františku začnou provádět bariatrické operace, které představují chirurgickou formu léčby obezity. Operace bude provádět MUDr. Michael Vraný, jeden z nejkvalifikovanějších odborníků na bariatrickou chirurgii v České republice, který se léčbě pacientů s obezitou úspěšně věnuje již téměř 25 let. V rámci bariatrie bude fungovat také specializovaná poradna,“ popsal starosta Prahy 1 Petr Hejma.

Praha 1 je podle jeho slov připravena poskytnout v letošním roce na bariatrickou léčbu v Nemocnici Na Františku až 3,5 milionu korun. „Tento náročný způsob léčby vyžaduje kromě jiného i speciální vybavení,“ vysvětlil Petr Hejma.

Oddělení plastické chirurgie tvoří tým vysoce kvalifikovaných specialistů pod vedením renomovaného plastického chirurga MUDr. Josefa Kulhánka. Zaměřuje se v první řadě na řešení následků po prodělaných onemocněních a úrazech, ale i na estetické výkony prováděné na přání pacientů.

Dosud se v Nemocnici Na Františku prováděly jen vybrané plastické operace a menší zákroky v rámci chirurgického oddělení. Nemalou část pacientek chirurgie však tvoří ženy s rakovinou prsu, kvůli kterým nemocnice potřebovala rozšířit operační program o náročnější plastické výkony, jež zdravotní pojišťovny hradí jen na specializovaných pracovištích plastické chirurgie. Vedení nemocnice se proto rozhodlo takové oddělení vytvořit.

„Zaměření nově vzniklého pracoviště plastické chirurgie plynule navazuje na náš onkologickochirurgický program, který cílí na pacientky s rakovinou prsu. Těch u nás ročně ošetříme kolem čtyř stovek. Naši plastičtí chirurgové se podílejí na operačním odstranění nádoru a následné rekonstrukci prsu. Pro pacientky je samozřejmě komfortnější, pokud mohou oba zákroky proběhnout ve stejném zdravotnickém zařízení,“ vysvětlil MUDr. David Erhart, ředitel Nemocnice Na Františku a zároveň primář chirurgického oddělení.

Lékaři oddělení plastické chirurgie provádějí i celou řadu dalších plastických výkonů, mezi něž patří lalokové plastiky kožních defektů, operace proleženin, karpálních tunelů, skákavých prstů (trigger finger) i některé operace poúrazových stavů. Kromě zákroků, které řeší určité zdravotní obtíže, poskytují i služby estetické chirurgie, jako jsou korekce břicha, úpravy prsů, operace očních víček, liposukce či facelifty.

Od poloviny října funguje v areálu Nemocnice Na Františku odběrové místo určené k provádění testů na covid-19. Otevřené je každý pracovní den od 7 do 15 hodin a zvládne kolem sta odběrů denně. Otestovat se v něm mohou jak lidé se žádankou, tak bez ní. Samoplátci za vyšetření platí 1 850 korun. Na odběr je nutné se předem objednat na www.citylab.cz/rezervace.

„Test na koronavirus mají hrazený ze zdravotního pojištění ti klienti, kteří byli na vyšetření odesláni hygienickou stanicí nebo praktickým lékařem. Podmínkou je, že hygienik nebo praktický lékař zadá žádanku na vyšetření do centrálního systému, ve kterém ji dohledáme a odběr provedeme,“ vysvětlila hlavní sestra Nemocnice Na Františku Hana Veselá.

Z rozpočtu Městské části Praha 1 pro rok 2020 jsou postupně uvolňovány finanční prostředky určené na provoz nemocnice, a to až do celkové výše 54 milionů korun. Hlavní město Praha zatím rozhodlo o poskytnutí částky 14,5 milionu korun na úhradu nákladů spojených se zapojením nemocnice do boje proti koronavirové pandemii a 5 milionů korun na péči o pacienty bez zdravotního pojištění, což jsou většinou lidé bez domova.

Tisková zpráva ke stažení zde – DOC