Výraznou modernizací prošla za poslední tři roky Nemocnice Na Františku. Stalo se tak díky její úspěšné snaze získat finanční podporu z fondů Evropské unie. Od roku 2021 tak nemocnice mohla vložit téměř 115 milionů korun do vylepšení přístrojového vybavení, a to včetně operačních sálů i pořízení více než stovky nových nemocničních lůžek. Navíc čerpání peněz ze strany nemocnice proběhlo bez pochybení. To nakonec konstatovaly v provedených auditech Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj i Evropská komise.

„Projekt skončil a jeho výsledek je navýsost úspěšný. Nemocnice ještě výrazněji zkvalitnila svou péči o pacienty. Projevuje se to nejen v nárůstu jejich počtu, ale i ve zvýšení výnosů z plateb od zdravotních pojišťoven. Nemocnice Na Františku se tak již pevně zařadila mezi nejlepší zdravotnická zařízení v metropoli,“ uvedl Michal Müller, radní Prahy 1 pro oblast zdravotnictví.

Projekt, na nějž finanční prostředky poskytla Evropská unie z výzvy REACT-EU – oblast pro zdravotnictví, měl název – Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění zdravotní péče v Nemocnici Na Františku. Nemocnice Na Františku získala díky němu 195 investičních a 334 neinvestičních položek. „Z těch nejvýznamnějších to je například univerzální multidetektorový CT systém vyšší třídy, rentgenové přístroje s C-ramenem a plochým detektorem, ultrazvukové přístroje pro Radiodiagnostické oddělení, Multioborovou jednotku intenzivní péče (MOJIP a ARO) a Gynekologii, dále pak skiagrafické přístroje s příslušenstvím nebo systémové operační stoly,“ vysvětlil Michal Müller. Kompletní obnovou lůžkového fondu pak prošly interna, chirurgie, ortopedie a také MOJIP.

Nemocnice Na Františku, kterou ve 14. století založil arcibiskup Arnošt z Pardubic, už více než 600 let nepřetržitě pomáhá nemocným a je jednou z důležitých pražských nemocnic. Je v metropoli i určitým způsobem unikátem. Je to totiž jediná nemocnice v Praze, kterou vlastní městská část. Nabízí péči od interní medicíny, chirurgie, ortopedie, rehabilitace, až po péči o dlouhodobě nemocné. Pro akutní případy je tu urgentní příjem s nepřetržitou pohotovostní službou. Na podzim loňského roku se tu díky spolupráci Prahy 1 a hlavního města otevřela také zubní pohotovost, kterou dosud navštívilo přes tři a půl tisíce pacientů.