Dotaci ve ve výši 45 milionů korun od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na zkvalitnění zdravotní péče získala Nemocnice Na Františku (NNF), jejímž zřizovatelem je Městská část Praha 1.

„Jsme upřímně rádi, že se nám tento projekt, který jsme dlouhodobě připravovali ve spolupráci se samotnou nemocnicí, podařilo úspěšně dotáhnout do konce,“ uvedl radní pro zdravotnictví MČ P 1 Michal Müller, do jehož gesce NNF spadá. Dodal, že dotace v přesné výši 44 979 731 Kč bude poskytnuta z Operačního programu IROP prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy. „Peníze budou použity na modernizaci přístrojového vybavení, díky čemuž bude možné poskytovat pacientům kvalitnější péči,“ upřesnil předseda Komise pro zdravotnictví a NNF Antonín Berdych.

Zastupitelstvo MČ P 1 na svém prosincovém zasedání schválilo Koncepci rozvoje NNF v letech 2024 – 2028. Jedním z jejich hlavních bodů je právě rozvoj a zkvalitnění spektra péče poskytované »Na Františku«. „NNF je klíčovým prvkem při zajištění dostupnosti akutní zdravotní péče v centru hlavního města,“ zdůraznil radní s tím, že nemocnice během uplynulých čtyř let prošla procesem transformace a modernizace, dařilo se rozvíjet stávající obory lékařské péče a zároveň zakládat nová oddělení. To vše při zachování rodinného přístupu v jedné z nejstarších českých nemocnic. „V následujících letech nás čekají mnohé výzvy. K těm nejdůležitějším patří zejména najít dlouhodobě fungující model spolupráce s Hlavním městem Prahou, které nemocnici výrazně podporuje, nastavit vhodný model financování nemocnice a zaměřit se na další rozvoj v oblasti poskytování zdravotní péče při optimalizaci všech stávajících procesů,“ uzavřel Michal Müller.

Nemocnice_na_Frantisku_15_11