Návrh aktualizace ročního akčního plánu v rámci realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II MČ Praha 1 naleznete zde>>> Roční akční plán návhr<<<
Dokument je v konzultačním procesu. Můžete jej připomínkovat na emailovou adresu: map@praha1.cz