V dnešních dopoledních hodinách došlo k narušení a pádu části římsy na budově Palackého 5. Incident se odehrál bez zranění osob.

Aktuálně dle oddělení OTMS úřadu MČ Praha 1 byla poškozená římsa oklepána a místo v ulici zabezpečeno páskou a stříškou v oblasti vchodu do polikliniky. V současnosti stav monitorujeme a na bezpečnost v okolí dohlíží ostraha objektu. 

Během zítřka se uskuteční důkladná prohlídka odbornou firmou. Dům následně prohlídne statik a doporučí další postup opravy. Předpokládaný termín návštěvy statika je tuto středu. 

Situací se aktuálně zabývá odbor majetku a zdravotnictví MČ Praha 1.