Nejdůležitější požadavky: vyšší odborné vzdělání;
Platové zařazení: 10. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelní praxe 21.000,- až 31.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: agenda státního občanství. Pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou, resp. rodičovskou dovolenou;

Další požadavky a náležitosti: PDF

Podávejte do: 21.2.2022

Přihlášky se podávají:

  • osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 681/18
  • poštou na adresu: Městská část Praha 1, Úřad městské části, útvar tajemníka, oddělení personální, Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
  • elektronicky do datové schránky b4eb2my

Bližší informace k výběrovým řízením na milada.balkova@praha1.cz.

Konkrétní náležitosti ke každé pozici najdete v PDF příloze.