Po opravě kolejí mezi Klárovem a Újezdem bohužel nebyl do zrekonstruované tramvajové zastávky Újezd opětovně umístěn přístřešek s integrovanou lavičkou. Na konci června proto radní Prahy 1 Ivaně Antalové dorazil od tamější obyvatelky paní Marie Nedbalové podnět k opětovné instalaci. Radní pro sociální věci a bezbariérorovost tak  začátkem prázdnin spustila proces, během kterého oslovila kolegy z naší radnice, Magistrátu hl. m. Prahy i společnosti Technologie hl. m. Prahy a který úspěšně vyvrcholil v závěru září, odkdy je v zastávce znovu možné používat lavičku.

„Jsem velmi ráda, že mohu problém s chybějící lavičkou na zastávce Újezd, na jehož řešení jsem spolupracovala s naším radním pro dopravu Vojtěchem Ryvolou, zařadit mezi další úspěšně zvládnuté občanské podněty. Děkuji všem, kteří tomu pomohli, zejména pak samotnému realizátorovi – Technologiím hl. m. Prahy,“ uvedla radní Prahy 1.

Podle místopředsedy představenstva Technologií hlavního města Prahy Tomáše Novotného nebylo při uvedené rekonstrukci tramvajové tratě možné z důvodu dodržení závazných šířek průchodů osadit na zastávku Újezd přístřešek s integrovanou lavičkou. Na základě podnětu paní Nedbalové byla spolupráce všech odpovědných aktérů završena objednáním  a posléze nainstalováním užší integrované lavičky, která limity průchodů dodržuje.

Další sousedský podnět tak byl vyslyšen a díky ochotě a spolupráci úspěšně vyřešen. Děkujeme všem zapojeným.