Máme za sebou první veřejné setkání ke Strategii udržitelného rozvoje Prahy 1, a to v Malostranské besedě. Jeho náplň tvořila především diskuze o důležitých tématech, která místní z Malé Strany tíží a zajímají a na jejichž řešení by se měla naše městská část do roku 2035 zaměřit. O první z desítky plánovaných setkání byl velký zájem a v debatě zaznělo několik zcela zásadních témat například z oblasti rezidenčního bydlení, dopravy či ochrany zeleně.

Strategie udržitelného rozvoje bude dokumentem, do kterého budeme společně formulovat vize, jak má MČ Praha 1 vypadat nejen v roce 2035, ale i v desetiletích následujících. Měli bychom proto umět formulovat, kam chceme dojít v dopravě, školství, životním prostředí, sociálních službách, zdravotnických službách, občanské vybavenosti, bezpečnosti a v dalších oblastech, které zajímají především ty, kteří tady žijí, ale i ty, kteří k nám jezdí za prací či chodí do škol,“ vysvětlil během zahájení starosta Petr Hejma.

Ten první setkání s veřejností zahájil úvodním slovem, po kterém však stejně jako další členové vedení radnice sál a diskutující opustil, aby podle jeho slov nebyla jakkoliv narušena objektivita a práce expertního týmu, který participační setkání organizuje.

Poznamenal také, že dokument by se měl stát určitým návodem, který budou používat představitelé městské části nyní i v budoucnosti. „A proto potřebujeme vás a spolupráci s vámi, kteří se nejvíce zajímáte o život v naší městské části a kteří nám pomůžete formulovat rozvojové vize jak pozitivním, tak třeba i konstruktivně negativním názorem,“ dodal starosta.

Diskuze, která proběhla v pondělí v podvečer v Malostranské besedě, byla prvním ze série celkem desítky participačních setkání občanů. Právě do tolika částí byla Praha 1 odborníky rozdělena tak, aby tato setkání byla co nejkonstruktivnější a aby bylo možné jasně odlišit, jaké vize mají občané v jednotlivých koutech naší městské části.

A jaká témata nejvíce trápí občany Malé Strany? Pravděpodobně nejčastěji skloňovaným tématem byl nedostatek parkovacích míst. Těch podle mnohých občanů v centru Prahy neustále ubývá jak kvůli ostatním druhům dopravy, tak kvůli hotelům a dalším komerčním podnikům. Rovněž místní poukazovali na upozaďování rezidentního bydlení a akcentovali problémy s krátkodobým ubytováním v bytech.

Přehled dalších veřejných setkání a možnost registrace na ně naleznete na www.planuj1.cz. Tam také najdete informace o sociologickém výzkumu, jenž v následujících týdnech proběhne.