Hlavní město čeká ve čtvrtek 7. března 2024 opět protest zemědělců, který může zásadním způsobem ochromit dopravu v hlavním městě. Organizátoři plánují trasy příjezdu stovek traktorů a další zemědělské techniky z celkem pěti směrů, konkrétně Starého Vestce, Kněževsi u Prahy, Jesenice, Nové vsi II. a od OC Letňany. Nájezd techniky na tato místa by se měl uskutečnit mezi 5. a 6. hodinou ranní. Následně technika vyrazí do metropole.  Hlavní město i MČ Praha 1 proto důrazně žádají občany, aby do hlavního města ve čtvrtek nejezdili automobily a pokud je to možné, využili například možnost práce z domova. Pokud občané do hlavního města musí i přesto cestovat, měli by zvolit kolejovou dopravu a vyhnout se cestám v okolí Úřadu vlády a Letenských sadů.

Předpokladem je, že do Prahy zamíří z pěti směrů několik stovek kusů zemědělské techniky, což bude mít zásadní vliv na dopravu v hlavním městě i příjezdech do Prahy. Traktory a další technika budou vyjíždět ze shromaždišť do Prahy okolo 6. hodiny ráno, kdy mají účastníci protestu v plánu následně jezdit okolo Letenských sadů po trase nábřeží Edvarda Beneše, Chotkova, Milady Horákové, Veletržní, Dukelských Hrdinů a dál po nábřeží k Úřadu vlády až do cca 11:00 hodin.

Poté začne příprava na shromáždění před Úřadem vlády, kterého se od 12:00 hodin zúčastní jak zemědělská technika, tak i tisíce osob. Shromáždění by mělo trvat přibližně do 13:30 hodin, následně by měli zemědělci se svou technikou odjet mimo hlavní město. Výše uvedené pochází z informací od svolavatele, a to jak nahlášené trasy, tak i předpokládaný počet techniky a osob.

Ačkoli by tentokrát zemědělci neměli přímo blokovat dopravu, hrozí vážné narušení dopravy v Praze v rámci celého dne. Pokud tedy lidé budou muset ve čtvrtek po Praze cestovat, apeluje hlavní město na obyvatele, aby se vyhnuli centru města a oblasti okolo Letenských sadů, kde se očekávají největší komplikace. Hlavní město bude řidiče na příjezdech do Prahy informovat na proměnných dopravních značeních Technické správy komunikací. Po celou dobu protestu bude dohlížet na dopravu a monitorovat situaci Policie ČR a další složky.

Konání veřejných shromáždění je ústavně zakotveno v základní Listině práv a svobod a jako takové stojí nad dalšími zákony. Úřady taková shromáždění nepovolují, postačuje pouze jejich včasné ohlášení. Hlavní město navíc musí respektovat i nedávně verdikty soudů, kdy například Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí pražského magistrátu ke změně trasy mimo původně oznámený úsek průvodu hnutí Poslední generace (z 12. 9. 2023). Soud tak v tomto případě uznal blokování dopravy jako legitimní protest, který musí město a jeho obyvatelé strpět.