V Praze 1 je Mikuláš tradičně nedočkavý a na setmění rozhodně nečeká, takže už ho lze v ulicích potkat třeba i brzy ráno. Na takový ranní příchod Mikuláše, anděla a čerta jsou zvyklí třeba v budově prvního stupně Malostranské ZŠ v Karmelitské, kde jsou vždy 5. prosince všichni nedočkaví a Mikulášovo zaklepání na dveře je netrpělivě očekávanou událostí.

 „Do Karmelitské, ale i do dalších škol a domácností u nás v Praze 1 se Mikuláš vždy moc těší, protože ví, že většina dětí je hodná a pokaždé si pro něj připraví nějakou básničku nebo písničku,“ prohlásil hrdě pan starosta Oldřich Lomecký, který Mikulášovi a jeho doprovodu každý rok vystavuje starostenské povolení k návštěvě dětí.

A ani letos děti v Karmelitské Mikuláše nezklamaly. Však i on si přinesl dostatek dárků pro všechny. S chutí si třeba v 1. B u paní učitelky Markéty Zobalové od dětí vyslechl básničku o tom, aby s sebou nepřivedl čerty, ve 4. A u paní učitelky Lenky Brychové mu pak děti zazpívaly Pásli ovce Valaši. Ve 2. A u paní učitelky Jany Pohunkové mu zarecitovaly o vánočním stromku:

Stromku, pojď už dál,

zmrzneš na té pavlači,

ať jsi jedle, nebo smrček,

ať jsi sebemenší skrček,

jen pojď dál, jsi král

jasanů i akátů,

lip ve vonném brokátu –

ze všech stromů země zdejší

budeš večer nejkrásnější,

ze všech, ze všech nejsladší!

 Nezklamali ale ani školáci z dalších tříd. A jaké děti jsou, zlobivé, nebo hodné? „Zlobivé i hodné, jako všude,“ řekla nám paní učitelka Lenka Brychová. Ve 2. A jsou prý zase hodné a zároveň takové „akční“. Potvrdil to i jeden capart, kterého si čert už málem odvedl a který se pod dojmem klasických českých pohádek do pekla i těšil. Vzhledem k tomu ale, že peklo je za trest, zůstal pěkně ve třídě.