Námět

Textová část

Název námětu Odpočinková zahrada Opatovická – V Jirchářích
Identifikace iniciátora Ing. F. Dvořák – radní MČ P1
Katastrální území Nové Město
Číslo parcelní 867
Ulice Opatovická
Popis a odůvodnění námětu Pozemek v majetku hl. m. Prahy, užívaný jako zahrada kostela a komunitního centra Slovenské církve Augšpurského vyznání.

Navrhuje se, aby pozemek parc. č. 867, k. ú. Nové Město byl včetně zeleně na něm umístěné revitalizován, byl zde umístěn kvalitní mobiliář a několik herních prvků pro předškolní děti. Revitalizovaný prostor by sloužil jako zóna pro maminky s dětmi s výhodou jejího oddělení od ulice zdí. Přístup je možný stávajícími dveřmi z Opatovické ulice nebo vraty z ulice V Jirchářích. V nočních hodinách by byl přístup znemožněn a tím vyloučeny návštěvy vandalů a kazimírů.

Datum schválení RMČ P1 2.3.2009
Supervisor (Kompetentní radní) Ing. F. Dvořák
Kompetentní odd. k zadání a projednání ověřovací studie Oddělení územního rozvoje

 

Grafická část