Námět

Textová část

Název námětu Národní třída
Identifikace iniciátora Ing. Láryš (Spálená-Jungmannovo náměstí)
Katastrální území Staré Město, Nové Město
Číslo parcelní 1126, 2386/1
Ulice Národní třída
Datum schválení RMČ P1 14.4.2008
Kompetentní odd. k zadání a projednání ověřovací studie Oddělení územního rozvoje

 

Studie

Textová část

Oficiální název projektu Národní třída
Identifikace zadavatele Městská část Praha 1, Oddělení územního rozvoje, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
Termín vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele 28.4.2008
Přihlášení účastníci výběrového řízení 14.5.2008
Identifikace vysoutěženého zpracovatele Znamení čtyř architekti s.r.o., Ing. arch. Juraj Matula, Ing. arch. Richard Sidej, Ing. arch. Martin Tycar
Termín zadání zpracování studie (uzavření smlouvy) 29.7.2008
Text zadání Podstatnou částí studie bude návrh parkování a dopravy v klidu. MČ P1 má představu, že bude podstatně omezen vjezd do obytné části města kolem Uhelného trhu.

V části Jungmannova – Spálená se počítá s obousměrným provozem, s parkováním po obou stranách. Systém parkování a provozu bude navržen v dopravní části studie. Ulice Jungmannova bude jednosměrná směrem od ulice Charvátovy, do ulice Perlové bude vjezd omezen.

V části Spálená – Národní divadlo bude navrženo parkování (případně v zálivech), nároží ulic a přechody budou řešeny rozšířením chodníků. Přechody přes tramvajovou trať budou vyznačeny pouze barevně.

Termín odevzdání studie 31.10.2008

 

Grafická část