Námět

Textová část

Název námětu Loretánská zahrada
Identifikace iniciátora MČ Praha 1
Katastrální území Hradčany
Číslo parcelní 185/1, 185/2, 185/3
Ulice Loretánská
Datum schválení RMČ P1 31.8.2010
Kompetentní odd. k zadání a projednání ověřovací studie OŽP MČ P1

 

Grafická část

Historický vývoj – mapové podklady

Stávající stav – fotodokumentace

Studie

Textová část

Oficiální název projektu Loretánská zahrada
Identifikace zadavatele MČ Praha 1
Identifikace vysoutěženého zpracovatele Ateliér zahradní tvorby – Ing. E. Vodrážková
Termín zadání zpracování studie (uzavření smlouvy) 30.6.2009
Termín odevzdání studie 30.9.2010
Autorská zpráva (kráceno) Studie regenerace zanedbané bývalé provozní zahrady byla zadána v návaznosti na úspěšnou snahu MČ Praha 1 o svěření těchto dlouhodobě neobhospodařovaných pozemků.

Po zrušení provozu zahradnictví byly pozemky a objekty ponechány chátrání bez jakékoli konzervace území nebo minimální údržby. Současný stav je proto logickým výsledkem –  prostor je stavebně zatížen rozpadlými skleníky, pařeništi a množstvím střepů z rozbitých skleníkových oken. Z provozování zahradnictví zde zůstaly velké objemy inertního odpadu – plasty, střepy režných květináčů a zbytky dřevěného vybavení

 

Přílohy

Situace – nový stav – PDF
Průvodní zpráva – DOC
Historický vývoj – text – DOC

Grafická část

Vizualizace návrh