Námět

Textová část

Název námětu Hybernská (úsek Havlíčkova – Opletalova)
Identifikace iniciátora OÚR MČ P1
Katastrální území Nové Město
Číslo parcelní 2322
Ulice Hybernská
Popis a odůvodnění námětu První část Hybernské ulice byla zpracována v roce 2009 v úseku od divadla Hybernia po křižovatku s Havlíčkovou ulicí. Další část by měla urbanisticky navázat na navržené úpravy, především na systém výsadby zeleně. Dominantní je návrh úpravy předprostoru Masarykova nádraží, dále vazba na navržené úpravy ulice Opletalovy. Požadován je návrh řešení křižovatek, přechodů, případně výsadby zeleně. Bude rovněž řešeno parkování.
Datum schválení RMČ P1 15.3.2010
Kompetentní odd. k zadání a projednání ověřovací studie OÚR MČ P1