Území celé Městské části Praha 1 je součástí Pražské památkové rezervace, která je zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO od roku 1992

Z podkladů Útvaru rozvoje hl.mPrahy vyplývá, že Pražská památková reservace patří k největším městským rezervacím na světě. Rozloha rezervace je 863 ha, což je 1,74% správního území hl. m. Prahy. Z celkové rozlohy připadá cca 100 ha na řeku Vltavu. Reservace zahrnuje celé území Městské části Praha 1, podstatnou část Prahy 2 a menší části území Prahy 3, Prahy 4, Prahy 5, Prahy 6 a Prahy 7. Na území rezervace je 1 322 památkově chráněných domů, značný počet objektů drobné architektury, technické památky a historické zahrady a parky. Z celkového počtu je 60% objektů starších sta let, 22% bylo postaveno v letech 1900 až 1945 a 8% bylo postaveno po roce 1945.

Pražská památková rezervace byla prohlášena Nařízením vlády č. 66/1971, zhruba v hranicích historických měst Hradčany, Malá Strana, Staré Město a Josefov, Nové  Město. Pro výstavbu a rekonstrukce na území PPR platí ustanovení zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči (http://portal.gov.cz/).