Vzhledem k tomu, že celé území MČ P1 leží v Pražské památkové rezervaci, vztahuje se na veškerou výstavbu a činnost ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. (viz PPR). Kromě toho jsou vybrané památky zapsány v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Na území MČ P1 se nachází 1259 památkově chráněných objektů (objektů zapsaných v seznamu nemovitých kulturních památek a 23 národních (nemovitých) kulturních památek. Pro činnost na území MČ P1 platí zejména § 14 zákona č. 20/1987 Sb. [1]

Soupis souvisejících předpisů:
Obnova kulturních památek